Annons:

Sök

Annons:

DEBATT: Ett Europa med seniora ögon

Presidiet i KD senior fr vänster Anders Andersson, Birgitta Södertun och Birgitta Nordvall.

DEBATT: Ett Europa med seniora ögon

Det finna många skäl att rösta i EU-valet den 9 juni. Ett motiv som inte ska förringas är behovet av att EU styrs mer utifrån seniora ögon. Den växande gruppen seniorer i olika delar av Europa måste hamna i fokus och deras behov värderas. 

Annons:

Det är viktigt att se över det så kallade Arbetstidsdirektivet – bland annat med seniora ögon – det ska inte vara parlamentet som schemalägger personal inom vård, omsorg och räddningstjänst. Inte minst ur ett brukarperspektiv får det stora konsekvenser när man inte kan tillgodose behovet av kontinuitet hos personalen för den enskilde.

Vi vill även se över möjligheten att upphandla och eventuellt skapa gemensamma europeiska vaccinationsprogram för sjukdomar som influensa, bältros och pneumokocker, detta med erfarenhet i hur positivt upphandling av vaccin mot covid kunde göras genom europasamarbetet. Vaccinationer minskar dessutom användningen av antibiotika och är därmed ett viktigt verktyg i kampen mot antibiotikaresistens (AMR). På det området behövs ett EU-direktiv som förbinder medlemsländerna att vidta åtgärder som bidrar till att minska användning av antibiotika, både i sjukvården och i djurhållningen. 

Det behövs ett gränsöverskridande samarbete inom EU när det kommer till säkerhet och försvar, inte minst för att nå framgång i kampen mot den organiserade brottsligheten som påverkar många äldres vardag runt om i Europa. Idag är Europasamarbetet livsviktigt, med tanke på kriget i vår närhet. En gemensam migrationspolitisk och gränshantering är andra avgörande frågor för ett starkt EU. Vi vill dessutom fortsätta utveckla systemet med EU-sanktioner för brott och övertramp mot mänskliga rättigheter över hela världen, ett arbete som är påbörjat men som behöver fortsätta.

Vi tror på en politik som främjar innovation och utveckling i arbetet för att minska den negativa påverkan på klimatet. Idag, och för kommande generationer. Inte genom stagnation och en vision om att stoppa tillväxt. Tvärtom; tillväxt behövs för att finna nya smarta sätt att stoppa en negativ utveckling. Kärnkraften är viktig och behöver utvecklas parallellt med andra fossilfria energislag. Den svenska skogen spelar en viktig roll. Vårt svenska skogsbruk skall därför inte vara en fråga för EU utan något som vi själva ska råda över för att kunna nyttja den i den gröna omställningen. Vi kristdemokrater säger inför EU-valet den 9 juni tydligt nej till pålagor som påverkar det svenska skogsbruket negativt.

Seniorer i vårt land vet vad jord- och skogsbruket i vårt land betyder för välfärd och trygghet. 

Birgitta Södertun, Helsingborg, förbundsordförande i KD Senior och EU-kandidat nr 16 

Anders Andersson, Järnforsen, 1:e vice förbundsordförande i KD Senior och fullmäktigeordförande 

Birgitta Nordvall, Umeå, 2:e vice förbundsordförande KD Senior och EU-kandidat nr 22 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: