Annons:

Sök

Annons:

Utmaningarna är för stora – nämnden tvingas föreslå historisk åtgärd

Per-Inge Pettersson och Jonny Bengtsson märker att de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga för att möta utmaningarna. Det är ett nytt drag att beskriva nämndens känsla i text. Foto: Pixabay/Ossian Mathiasson

Utmaningarna är för stora – nämnden tvingas föreslå historisk åtgärd

Hög arbetslöshet och barnfattigdom, höga ohälsotal och hög andel äldre med högre behov av omsorg och hjälpmedel får socialnämnden att önska en ytterligare dialog kring budgeten.
– Vi märker att de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga för att möta utmaningarna, säger ordförande Per-Inge Pettersson (C).

Annons:

Förra året tillgodoräknade sig nämnden rekordhöga statsbidrag och statlig ersättning för sjuklöner. Trots det slutade nämndens resultat på minus 17 miljoner kronor.

– Inför 2024 saknar nämnden ekonomiska resurser att tillräckligt möta de utmaningar vi har underlag och fakta på redan i dag.

Som exempel nämns hög arbetslöshet, hög barnfattigdom, höga ohälsotal och hög andel äldre med högre behov av omsorg och hjälpmedel.

– Lagstiftare och medborgare har förväntningar att vi ska lösa dessa utmaningar.

”Vore mycket olyckligt”

Så för första gången någonsin har socialnämnden skickat med en kommentar till budget 2024 att man önskar ytterligare dialog med kommunstyrelsen och budgetberedningen om de ekonomiska resurserna inför nästa års verksamhet.

– Det är ett nytt drag att beskriva nämndens känsla i text. Vi ser nämligen en stor risk i att det blir ett underskott 2024 och det vore mycket olyckligt, säger Pettersson.

 Fått tydliga direktiv

Det är också första gången socialnämnden inte skrivit ner en, som man säger, massa äskanden. Vilket varit vanligt förr om åren.

– Det är en följd av tydliga direktiv att man inte ska äska mer pengar, utan kunna hålla ramen, säger Per-Inge Pettersson.

– Men, tillägger han, ramen följer inte samhällsutvecklingen. Det försöker vi beskriva i vår kommentar.

Tycker sig ha mycket argument

Ett äskande har dock gjorts. Förra året fick nämnden 1,2 miljoner kronor i ett ettårigt budgettillskott till arbete och integration som man ser lyckats väldigt bra med sin verksamhet.

– Enheten är involverad i otroligt mycket förebyggande arbete som berör just det vi ser med hög arbetslöshet och hög barnfattigdom. Man jobbar bland annat med att erbjuda ett arbete och sysselbefrämjande åtgärder för att höja jämlikheten i vår kommun istället för att folk ska gå på försörjningsstöd. Så vi tycker oss ha väldigt mycket argument för att vi vill fortsätta ha den nivån på arbetsmarknadsenheten, säger Per-Inge Pettersson.

Fler platser kräver mer personal

I kommunen görs anpassningar som grundar sig på antalet invånare. För socialnämnden betyder det att man ska minska sina kostnader med 1,7 miljoner kronor nästa år.

– Vi har samtidigt gudskelov en högre siffra. Eftersom vi har fler äldre som kräver mer omsorg får vi plus 4,3 miljoner kronor i budgeten, så vi får ett tillskottet på 2,5 miljoner kronor. Hela den utökade kostnaden ligger på äldreomsorgen. Fler platser i särskilt boende kräver mer personal, så där har vi lagt de miljonerna.

Flaggar för ett underskott

Nämnden säger sig jobba med effektiviseringar och ekonomisk hushållning i de olika verksamheterna redan idag. Det avser man fortsätta med.

– Det är inte så att vi sitter stilla i båten och skriker efter pengar, säger Per-Inge Pettersson.

– Men vi vill kunna upprätthålla det vi har idag. Vår bedömning är att vi aldrig kommer få ett plus minus noll 2024, med vårt budgetförslag. Så om det finns resurser i kommunens kassa, så är det socialnämnden som behöver ha det eftersom vi har de här utmaningarna.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: