Annons:

Sök

Annons:

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om hur man ska fördela kostnaderna för skolskjutsarna för de fem kommande läsåren. Prolympias kostnad blir lägre och följaktligen blir Hultsfreds kommun högre. Foto: Ossian Mathiasson

Prolympias skolskjutskostnader halveras i nytt längre avtal – så ser fördelningen ut

Prolympia i Virserum får betala betydligt mycket mindre pengar för skolskjutsarna under de fem kommande läsåren. Ett femårigt avtal är undertecknat och Hultsfreds kommun får därmed gå in med mer pengar. 
– Utifrån diskussionerna som har varit så tror jag att alla är nöjda, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren (M). 

Annons:

Det har under våren förts förhandlingar mellan ledningen för Prolympia och Hultsfreds kommun om nytt avtal gällande skolskjutskostnader som kräver extrainsatta skolskjutsturer till skolan i Virserum.

Parterna har nu kommit överens om ett avtal som sträcker sig över fem läsår med start 2021/22 och slut 2025/26. 

– Det har varit en fråga som har kommit upp varje år i nämnden. Vi brukar ha en utvärdering i början på våren innan det blir förslag till nytt beslut. Nu är vi framme i maj och det är dags för nytt beslut. Tidigare år har det varit ettårsavtal och nu blir det ett femårsavtal så man inte behöver göra en omförhandling varje år, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

Prolympia får sänkt kostnad

Upplägget ser ut som så att Prolympia ska betala 5 000 kronor per elev och läsår under de fem kommande läsåren, vilket är en halvering jämfört med tidigare år då Prolympia har betalat mellan 10 000 och 11 000 kronor per elev och läsår. Kommunen får i sin tur ta en större del av kostnaderna för skolskjutsarna till Prolympia.

Inför läsåret 2026/27 ska en utvärdering av avtalet göras och förhandling om nytt avtal genomföras.

– Det gäller de elever från förskoleklass upp till och med årskurs 9 som bor inom Virserums upptagningsområde där Prolympia är den närmaste skolan. Kommunens kostnad för de extrainsatta fordonen ryms inom budgeten för skolskjutsar men det skiljer lite från år till år med hur kostnaderna blir, säger Snickars. 

Han berättar att det har gjorts utvärderingar på vad kostnaderna har landat på under de tre senaste åren och nu landar det in på de här nivåerna i fem år. 

– Vi var till en början osäkra på vad det skulle kosta och hur många elever som kommer gå inom avtalet. Det har justerats upp och ner under åren och nu har det landat i att det här verkar vara rimligt. Det är utvärderat under tre års tid för att se vad kostnaden blir. Det är nu möjligt att få ett nytt avtal över fem år. Då vet både kommunen och Prolympia vad som gäller så det inte tas upp varje vår.

Har Prolympia legat på för att få en lägre kostnad?

– De har lyft att det har varit dyrt under de senaste åren så det har funnits förhandlingar mellan kommunen och Prolympia. 

Kommunens kostnad är oklar

Det är i dagsläget oklart vad det innebär för kommunens kostnader. Klart är i alla fall att de får betala mer pengar. 

– Det är väldigt varierande från år till år för att det beror på vilka elever som går på Prolympia och var de bor någonstans. Det kan vara så att en elev kan åka med befintlig skolskjuts och då är det ingen extrakostnad. Sedan kan det finnas en annan elev som bor avskilt och behöver skolskjuts. Det är avgörande var eleverna bor och vilka skolskjutsar som finns. 

Känner ni er nöjda med utfallet?

– Ja, det tycker jag nog. Utifrån diskussionerna som har varit så tror jag att alla är nöjda. En enig nämnd sa ja till nya avtalet. Det är en fördel att det har blivit ett femårigt avtal. Man får ge och ta lite i det läget, säger Pär Edgren.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: