Annons:

Sök

Annons:

Sparkrav mer än halveras – här är vinnarna på nytt beslut

Hemtjänsten är den stora vinnaren när socialnämndens besparingskrav sänks från 11,7 miljoner kronor till 5,7 miljoner kronor. Foto: MostPhotos

Sparkrav mer än halveras – här är vinnarna på nytt beslut

Socialnämndens besparingskrav mer än halveras. Det är särskilt två områden som skonas.
– Det är första gången jag varit med om det på mina 13 år, att vi först får ett direktiv, sedan ett omdirektiv, säger socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C).

Annons:

Det finns två stora vinnare när sparkravet minskar från 11,7 miljoner kronor till 5,7 miljoner kronor för socialnämnden, sedan kommunfullmäktige fastslagit budgeten. Det första är individ- och familjeomsorgen sektion vuxen.

– Vi var bekymrade, nu när vi fick chansen att få tillbaka sex miljoner kronor är det inte fullt ut en så stor besparing som görs på OF (omsorgen om personer med funktionsnedsättning) utan vi ser det som en mer rimlig budget som går att efterleva, säger Per-Inge Pettersson.

Hemtjänsten skonas

Man drar heller inte ner på hemtjänsten i det nya budgetbeslutet.

– Det är med demografins grund som vi får extra medel till äldreomsorgen och det sammanfaller med att vi får fler äldre och äldre redan nästa år och framför allt de kommande åren, förklarar Per-Inge Pettersson beslutet.

– Vi har heller inget underlag som visar att vi har en allt för dyr äldreomsorg, samtidigt som våra lokaler blir dyrare efter renoveringarna på våra särskilda boenden. Det gör att vi behöver ha de pengarna och inte gör de tänkta besparingarna.

Tar av överskottet

Däremot står besparingarna kvar på frivilligsamordnare, och anhörigverksamhet som får minskade anslag med 183 000 kronor respektive 200 000 kronor.

Men det är ingen besparing i ordets rätta bemärkelse.

– Vi jämnar ut överskottet, de pengar som inte gått åt, och tar det som besparing. I och med att vi inte tar några pengar från den direkta verksamheten kommer vi att fortsätta i samma omfattning som tidigare och ser i stället att än fler kan komma till våra träffpunkter och att även anhörigstödet kan utvecklas, förklarar Jonny Bengtsson, (S) andre vice ordförande.

Besparingar som kvarstår

Den i särklass största besparingen når man genom att lägga ner Opalen, bostad med särskild service. Ansvaret för dagens tre brukare kommer ingå i annan befintlig verksamhet, vilket sparar 2,8 miljoner kronor.

Vidare sparar man pengar på externa placeringar, utbildningar inom äldreomsorgen och bilersättning, för att ge några exempel.

”Förvaltningen anser att det inte innebär någon risk varken för den enskilde eller för verksamheten i samtliga fall”, står det i beslutet.

Samtliga nämndledamöter var eniga.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: