Annons:

Sök

Annons:

PLUSRESULTAT I NÄSTA ÅRS BUDGET – HULTSFREDS BEFOLKNING ÖKAR

Kommunledningen har presenterat Hultsfreds kommuns budget för 2023. Foto: Ossian Mathiasson

PLUSRESULTAT I NÄSTA ÅRS BUDGET – HULTSFREDS BEFOLKNING ÖKAR

Hultsfreds kommuns budget för 2023 är presenterad. Jämfört med ramen i februari har det hänt en del förändringar. Budgeten för nästa år ger ett tilltänkt plusresultat på tio miljoner kronor. 

Annons:

Ekonomichefen Henric Svensson presenterade på veckans sammanträde i kommunstyrelsen förslag till budget för 2023. 

Nästa års budget i Hultsfreds kommun ger ett förväntat resultat på tio miljoner kronor, vilket är 6,4 miljoner kronor bättre än ramförslaget som Svensson redogjorde för på fullmäktigemötet i februari. Det är dessutom mycket bättre än det negativa resultatet på 42 miljoner kronor som kommunen räknade med när 2022 års budget antogs. 

– Det har kommit in siffror och justeringar av vad vi tror om befolkningsutvecklingen samt nya skatteunderlagsprognoser som har gett oss ganska mycket tillskott. Det var välbehövligt då det fanns ganska stora behov i verksamheterna. Äskanden på 32 miljoner kronor har beviljats i det här förslaget och vi har använt en del av våra sparade pengar (välfärdsmiljarderna), säger ekonomichefen Henric Svensson.

Sparade medel användas

Det gör att Hultsfreds kommun på sista raden landar på ett resultat på tio miljoner kronor i budgeten för 2023. 

Ett resultat på två procent av skatter och statsbidrag motsvarar 21,5 miljoner kronor för 2023. 

– Det når vi inte riktigt upp till. Vi kommer däremot från några bra år där vi med råge har överträffat målet, säger Henric Svensson. 

De långfristiga skulderna beräknas öka ordentligt då Hultsfreds kommun har en investeringsbudget på nästan 500 miljoner för innevarande år och kommande år.

– Det innebär att vi kommer behöva ta upp mycket nya lån. Det minskar soliditeten något men med våra pensionsåtaganden kommer soliditeten öka. Soliditeten beräknas bli sju procent och det beror på att vi betar av den gamla pensionsskulden, säger Henric Svensson. 

Hultsfreds kommuns sparade medel kommer till användning för att skapa ett positivt resultat. Flyktingkontot, ursprungliga schablonersättningar för mottagande av nyanlända, bestod av 108 miljoner kronor vid årsskiftet nu ska 17 miljoner kronor användas. 

Fri500, välfärdsmiljarder som kommunen fick under flyktingkrisen 2016–2020, var 43,7 miljoner inför 2022 och kommunen kommer intäktsföra 7,7 miljoner kronor i nästa års budget. 

Befolkningen ökar

Hultsfreds kommun har budgeterat för en minskning med 75 invånare från 1 november 2021 till samma datum i november i år. Som det såg ut vi den senaste rapporten från SCB är det en ökning med runt 50 invånare. 

– Mycket positivt. Kan vi landa på plus är det kanske sex-sju miljoner kronor ytterligare i intäkter, säger Henric Svensson. 

Kommunalrådet Lars Rosander (C) tycker att det är roligt att befolkningen ökar.

– Utflyttningen har inte varit i samma omfattning som tidigare utan vi ökar i åldersgrupperna 20–25 gentemot vad vi har gjort tidigare. Det blir spännande att se om det är trendbrott eller tillfälligt, säger Lars Rosander.

Budgetförslaget består som tidigare nämnt av äskanden på 32 miljoner kronor efter att de kommunala verksamheterna pekat på sina behov. Det finansieras av högre intäkter i form av bättre skatteunderlagsprognoser, ett antagande om ett högre invånarantal än tidigare beräknat och att 7,7 miljoner kronor av tidigare erhållna välfärdsmiljarder är inlagda i budgeten.

– De största posterna är personlig assistans inom socialförvaltningen som får 6,5 miljoner, vilket är kostnader som vi redan har i dag och som vi inte har i budget. Vi har hyror gentemot Hultsfreds Trygga Hem på 4,3 miljoner för de om- och tillbyggnationer som föreningen gör och som kommunen i sin tur hyr. Barn- och utbildningsnämnden får nästan åtta miljoner kronor för att slippa sina demografimodellsanpassningar. Räddningstjänsten har i många år visat underskott och inte klarat sin budget och får ett tillskott på 1,5 miljoner kronor. 

Ser mörkt ut framöver

Hultsfreds kommun har i flera års tid sagt att det går mot kärvare tider och nu är det inget undantag med minus på 15 miljoner för 2024 och minut på 51 miljoner för 2025.

– Det brukar se ut så här. Lite värre 2025 och det beror på att vi tappar tre större statsbidrag som finns och har funnits i några år. Det hinner dock hända mycket fram till dess. Det som oroar mest är utvecklingen på börsen, räntorna och inflationen som kan komma att slå mot kommunens kostnader och inte minst räntekostnader när vi har så stora investeringar. Vi har i budgeten tagit höjd för ökade räntekostnader. 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad på 21,91 kronor. Investeringsbudgeten innehåller 218 miljoner kronor nästa år och i år är det investeringar på 269 miljoner kronor. 

– Det är stora investeringar, till exempel fastigheter och VA-saneringar, som gör att vi har ett behov av att låna pengar. Det som kommer härnäst är ny bassäng i Hagadal med 45 miljoner i år och nästa år och vi har även utvecklingsprojekt med nytt bostadsområde på Herrstorpet. 

Hultsfredsandan hyllas

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) är efter Henric Svenssons presentation snabb med att lyfta fram Hultsfredsandan. 

– Även den här budgetprocessen har skett i god Hultsfredsanda som vi har uttryckt oss under ett antal år. Man kan inte prata om vad vi får igenom eller inte utan vi har ett samtal under processens gång och det är vi oerhört tacksamma för. Det har varit gott samarbetsklimat och vi resonerar oss fram till olika saker. Vi vet att det beror på att vi har en god hushållning och en bra skött ekonomi i vår kommun. Vi ser att vi har x antal miljoner i de så kallade ladorna där vi har fått lite hjälp från staten men det betyder inte att vi kan slösa pengarna hur som helst. Framåt kan det bli tuffare och där kommer vi vara en part. Vi kanske hade varit beredda på en och annan markering redan här men det känns inte riktigt rätt ett valår, säger Tomas Söreling. 

Åke Nilsson (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen, är glad för att budgeten har kommit fram i sann Hultsfredsanda.

– Det säger något om hur vår process är. Det är fantastiskt att höra oppositionsledaren uttrycka sig på det här sättet och det är en bra beskrivning av hur vi försöker jobba. Vi har stor nytta av det. Vi har angenäm sits med medel som vi har fått under ett antal år. Vi har kuddar som vi kan nyttja när vi gör det på ett förståndigt sätt. Vi vet att vi går mot kärvare tider och det försöker vi flagga för. 

"En offensiv budget"

Kommunalrådet Lars Rosander (C) tycker att kommunledningen presenterar en bra budget för kommuninvånarnas bästa. 

– Vi fortsätter att investera samtidigt som vi får se över vad som händer med byggpriser, drivmedelskostnader och inflation som gör att det blir dyrare. Det är en offensiv budget och vi har kunnat öka på en del önskemål från BUN, SN och räddningstjänsten. Vi har en fortsatt stor investeringsbudget och gör det utan att höja skatten. Vi är förhållandevis starka och det känns bra att vi kan göra det gemensamt och ha ett enigt budgetförslag för 2023 till fullmäktige innan midsommar, säger Lars Rosander. 

Åke Bergh (M) flikar in:

– Jag vill understryka den goda andan som vi har jobbat fram den här budgeten med. Vi resonerar oss fram till en lösning som vi tror kommer vara bäst för kommuninvånarna. Vi är väldigt expansiva i en situation som känns lite annorlunda då inflationen skenar, räntorna stiger och vi har en börs som har tappat närmare 20 procent hittills i år.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: