Annons:

Sök

Annons:

Nämndens beslut: Då ska alla byggen vara borta från strandområdet

Senast den 31 augusti ska Markus Kyllenbeck, kommunalråd i Eksjö kommun, ha fått bort alla byggnader som har byggts utan tillstånd vid sjön Gissen, Vimmerby kommun. Foto: Pressbild

Nämndens beslut: Då ska alla byggen vara borta från strandområdet

Senast den 31 augusti ska alla byggnader och andra anordningar, som har uppförts utan tillstånd på den strandskyddade fastigheten vid sjön Gissen, vara borta. Detta har miljö och byggnadsnämnden Vimmerby/Hultsfred beslutat och meddelat markägaren Markus Kyllenbeck, kommunalråd i Eksjö.

Annons:

För en dryg vecka sedan berättade vi i en artikel att kommunstyrelsens ordförande i Eksjö, Markus Kyllenbeck, hade åtalsanmälts av miljö- och byggnadsnämnden i Vimmerby/Hultsfred.

Kyllenbeck äger en fastighet vid sjön Gissen, i närheten av Tobo, Vimmerby kommun. Vid tillsyn, till följd av flera klagomål, upptäckte nämnden där ett stort antal förseelser mot strandskyddet.

På tisdagen offentliggjordes protokollet från miljö- och byggnadsnämndens senaste möte, och där kräver man att samtliga vidtagna åtgärder som strider mot strandskyddet återställs. Enligt protokollet innebär det att byggnader, bryggor (även flytbryggor), trädäck, träspångar, staket, planteringar och stensatta grillplatser ska avlägsnas från det område som anges som naturmark i detaljplanen. Här ska också naturmarken återställas, gräsmattor slås i stället för klippas och vegetation i form av buskar och träd återigen få växa upp.

"Inte alls roligt för oss"

Enligt uppgifter till vår tidning är det främst personer som äger omgivande byggnader på tomter som ligger på Kyllenbecks mark, som har ”berett sig väg ner till sjön” och under årens lopp låtit uppföra en mängd tillståndspliktiga byggnader och andra anordningar.

– Det här har varit ett väldigt speciellt ärende, och inte alls roligt för oss. Men lagen är tydlig, det är markägaren som har ansvaret för återställandet, sedan får han i sin tur driva det vidare mot andra, kommenterar miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lennart Davidsson (KD).

– Nämnden var helt enig i sitt beslut, men på grund av dess omfattning och att vi har många nya ledamöter i nämnden var det självklart mycket diskussioner.

"Tid för rättelse utan krav"

En fråga man resonerade kring var om det fanns möjlighet att bevilja strandskyddsdispens, men det övervägandet var aldrig riktigt nära att få gehör av nämnden.

– Nej, överträdelserna av strandskyddet är så pass omfattande att det till slut inte fanns några planer på att frångå det. Det är säkert inte många från allmänheten som är i just det här området, men i och med att ingreppen är omfattande och klagomålen många, så måste vi agera, säger Lennart Davidsson.

Nu har Markus Kyllenbeck fram till den 31 augusti på sig att se till att allt nämnden kräver är verkställt. Åtgärder i vatten eller vid strandkant får endast utföras under tids-perioden 15 juli-31 augusti när lågvatten råder så att fågellivet inte störs, enligt nämndens beslut.

– Vi ger dem tid för rättelse utan krav eller viten fram till dess. Om det inte är klart till 31 augusti går processen med förlägganden i gång, säger Lennart Davidsson.

I ärendet har nämnden även ålagt samtliga fastighetsägare på den aktuella marken att göra tydliga avgränsningar av sina tomter med någon form av staket.

Här kan du läsa vår artikel om åtalsanmälningen mot Markus Kyllenbeck.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: