Annons:

Sök

Annons:

Kamp för sänkt hastighet får inget gehör –

Mannen vill se 70 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet genom Tönshult. Bilden är en genrebild. Foto: Lotta Madestam

Kamp för sänkt hastighet får inget gehör – "Tas inte på allvar"

Länsstyrelsen avslog mannens begäran om sänkt hastighet på del av väg 23 genom Tönshult, utanför Virserum. Mannen menar att hans farhågor och förslag inte tagits på allvar och överklagade till Transportstyrelsen, som inte heller beslutar till hans fördel.

Annons:

Mannen vände sig till Länsstyrelsen i Kalmar län med en begäran om att hastigheten skulle begränsas till 70 kilometer i timmen på del av väg 23 genom Tönshult, utanför Virserum. Mannen fick inget gehör för sin begäran och överklagade därför till Transportstyrelsen.

Mannen menar att det är högst anmärkningsvärt att länsstyrelsen grundat sitt beslut på kartunderlag och inte verkligheten. Han menar att man måste se problemen på plats och hävdar att hans farhågor och förslag inte tagits på allvar.

Anser inte motiverat

Transportstyrelsen avslår överklagan, motiverat att förhållandena på aktuell vägsträcka inte är sådana att en begränsning av dagens 80 kilometer i timmen är motiverat.

”En högsta tillåten hastighet som upplevs för låg riskerar att efterlevas dåligt och minska respekten för hastighetsbegränsningar i allmänhet”, skriver Transportstyrelsen i sitt beslut.

Vill inte ha tung trafik genom Virserum

I sin överklagan ställer sig mannen även frågande till varför man låter tung trafik åka igenom Virserums samhälle och att skyltningen behöver ses över då vissa är helt missvisande och lurar trafikanter in på dåliga vägar, skriver han. Något myndigheten hänvisar till Trafikverket.

Vidare vill mannen att polisen genomför frekventa hastighetskontroller och att Transportstyrelsen informerar kommunen om problemen gällande bullerstörningar. Frågor som hänvisas till Polismyndigheten respektive Transportstyrelsen och Hultsfreds kommun.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: