Annons:

Sök

Annons:

  • Klart: De bygger nya brandstationen – Så många miljoner är anbudet värt

    Det är den här industrifastigheten, som räddades undan branden på Stoppmöbler, som ska byggas om till brandstation i Järnforsen. Foto: HKIAB

  • Klart: De bygger nya brandstationen – Så många miljoner är anbudet värt

    Skiss från bygglovshandlingen. Skiss: Byggkonsult Jönsson AB

Klart: De bygger nya brandstationen – Så många miljoner är anbudet värt

Järnforsen får ny brandstation. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt att en industrilokal som klarade sig undan den stora branden på Stoppmöbler 2017 får byggas om.
– Allbygg i Hultsfred vann upphandlingen med ett anbud på strax över sex miljoner kronor, säger Jan Oscarsson på HKIAB.

Annons:

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat kommunens ansökan om bygglov, så en industrilokal kan göras om till brandstation i Järnforsen. 

Den gamla brandstationen är bristfällig och inte tillräckligt bra ur arbetsmiljösynpunkt, så en industrilokal HKIAB köpte för en miljon kronor för drygt ett år sedan ska ge brandvärnet mer ändamålsenliga lokaler. Genom att en tredjedel av byggnaden, cirka 400 kvadratmeter tas i anspråk för brandvärnet och inreds med kontorsrum, fikarum, omklädningsrum och vagnhall.

Ska vara klart i december

Utvändigt ska en dörr flyttas och fyra fönster installeras på fasaden mot öster. En vikport, dörr och fönster tillkommer på fasaden mot söder.

Det lokala företaget Allbygg från Hultsfred vann upphandlingen.

– Deras anbud låg på strax över sex miljoner kronor, säger Jan Oscarsson, fastighetsingenjör på HKIAB, Hultsfreds Kommunala Industri AB.

När går bygget igång?

– De får börja när de vill, de har bara fått till sig att det ska vara klart i början av december. Så det blir mycket brandstationsbyggen i kommunen, säger han och syftar på byggnationen i Rosenfors som går igång i början av maj.

Räddningschef Michael Hesselgård välkomnar den här satsningen.

– Det är rent fantastiskt tycker vi som räddningstjänst givetvis. De har haft jättedåliga lokaler i Järnforsen, så det här jobbet har varit på gång i flera år.

Vad tycker du om lösningen i en del av den här industrilokalen?

– Det blir jättebra. Den kommer ligga centralt och rent arbetsmiljömässigt blir det godkända lokaler, duschar och omklädningsrum är viktiga saker när man kommer hem från larm, så vi ser jättepositivt på det.

Klarade sig undan brand

Fastigheten Järeda 2:177, som ligger på Industrivägen och är en av få som klarade sig när Stoppmöblers lokaler totalförstördes i en brand våren 2017, godkänns nu för ändrad användning från industrilokal till brandstation, anläggning av grusparkering samt en 18 meter hög kommunikationsmast. 

Åtgärden avviker från detaljplanebestämmelserna eftersom det i detaljplanen anges att området ska nyttjas för industriverksamhet. Mot bakgrund av det har man hört sig för med berörda grannar, som inte kommit in med några synpunkter.

"Stor samhällsnytta"

”Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen samtidigt som verksamheten bedöms ha stor samhällsnytta och området anses geografiskt som en väl lämpad plats. I kommunens tätorter ligger befintliga ambulans- och brandstationer inom olika användningsområden, bland annat på planlagd industrimark”, motiverar nämnden sitt beslut att godkänna bygglovet.

– Tidigare har man fått klä om bredvid brandbilen och det har inte funnits ordentliga omklädningsrum. Denna satsning visar att vi tycker att det är viktigt med ett bra brandförsvar i hela kommunen. Vi gör det för att förbättra arbetsmiljön och trygga en plats för räddningsvärnet i Järnforsen, sa Lars Rosander (C), när nyheten släpptes.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: