Annons:

Sök

Annons:

Har djur kvar på gården trots förbud –

Den lantbrukare som fick djurförbud i december har fortfarande djur kvar konstaterade länsstyrelsen vid en uppföljande kontroll. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Har djur kvar på gården trots förbud – "Riskerar att omhändertas"

Den lantbrukare i Hultsfreds kommun som fått djurförbud har fortfarande djur kvar på gården. Det konstaterades vid länsstyrelsens uppföljande kontroll. Nu riskerar ägaren att djuren omhändertas.

Annons:

I december utfärdade länsstyrelsen i Kalmar län ett förbud att ha hov- och klövbärande djur för en lantbrukare i kommunen sedan omfattande brister konstaterats i djurhållningen under sex års tid. Enligt beslutet har lantbrukaren fått fem förelägganden varav de tre sista inom loppet av ett år.

Lantbrukaren fick åtta veckor på sig att göra sig av med djuren, det datumet gick ut den 12 februari.

– Vi gör alltid en efterföljande kontroll i närtid för att följa upp djurförbudet. Det gjordes den 7 mars och då visade det sig vara djur kvar på gården, så då tittade vi också på djurens status och djurskyddet i stort utifrån att det var djur kvar vid det tillfället, säger Fredrik Ustrup, chef på länsstyrelsens djurenhet.

Har det överhuvudtaget skett någon förändring sedan djurförbudet utfärdades?

– Det kan jag inte diskutera i detalj.

Hur går ni vidare nu?

– Djurskyddsenheten har gjort en underrättelse om omhändertagande. Vi har inte rätt att omhänderta djur på direkten om det inte är så att det finns djurskyddsbrister eller att de är utsatta för ett lidande. Utan då måste vi underrätta om ett omhändertagande, som personen har möjlighet att överklaga.

Då förstår jag av den processen att ni gör bedömningen att djuren inte lider?

– Ja, utifrån det vi jobbar med och hur vi tolkar saker, så är det så, säger Fredrik Ustrup.

Rent generellt, hur allvarligt ser ni på att ett djurförbud inte efterföljs?

– Anledningen till att man får ett djurförbud är att det är allvarligt, så det är klart att det är problematiskt att lantbrukaren inte gjort sig av med sina djur under den tiden.

Vad vill du svara dem som tycker att myndighetens process tar för lång tid?

– Jag kan ha förståelse för det när man ser djuren på gården, samtidigt är det svårt att dra sådana slutsatser när man inte har all insyn i ärendet. Vi jobbar med det här och har gjort det under en längre tid på en djup nivå, så vi önskar att man ska ha respekt för det arbetet, att vi inte alltid kan prata om förutsättningarna och att det kan finnas delar som utomstående inte riktigt har insyn i.

Länsstyrelsen utreder nu om det finns skäl för ett omhändertagande. Lantbrukaren har fram till den 29 mars på sig att yttra sig. Så här långt har det inte inkommit något yttrande till länsstyrelsen.

– Efter det datumet tar vi beslut om djuren ska omhändertas, säger Fredrik Ustrup.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: