Annons:

Sök

Annons:

JK: ALV led inte skada av coronastängningen

Astrid Lindgrens Värld led inte skada av coronastängningen, menar JK. Foto: Ossian Mathiasson

JK: ALV led inte skada av coronastängningen

Ärendet mellan Astrid Lindgrens Värld och staten går vidare. Nu menar Justitekanslern att Astrid Lindgrens Värld inte kunnat visa att de led skada av stängningen under pandemin 2020.
– Vi delar inte samma bild såklart, säger ALV:s vd Joacim Johansson. 

Annons:

I det pågående målet mellan Astrid Lindgrens Värld och staten, som härrör till coronasommaren 2020, har nu Justitekanslern lämnat in ett yttrande till Stockholms tingsrätt.

Efter ett långt resonemang kring statens synpunkter på ALV:s skadeståndsberäkning menar man att ALV inte led skada av att man tvingades stänga parken under det första pandemiåret. 

Bland annat skriver JK att "staten har svårt att förstå hur ALV kommit fram till en hypotetisk personalkostnad om cirka 72,5 miljoner" för 2020. 

"Att utgå från personalstyrkans storlek de tolv dagar parken hade öppet år 2020 blir i detta fall missvisande", skriver man och hänvisar till att antalet teaterföreställningar i parken skulle öka och att det borde medfört avsevärt ökande kostnader för timanställd personal. 

Dessutom menar man att riskreducerande åtgärder, med anledning av pandemin, också skulle lett till avsevärt ökade personalkostnader vid en park som fortsatt fått vara öppen under pandemiåret. 

Staten anser inte heller att 2019 eller 2021 kan jämföras med 2020. Enligt staten blir detta missvisande på grund av att 2019 var ett rekordår sett till både antalet besökare och omsättning samt att deltagarbegränsningar avsevärt lättats under 2021. 

"Pandemin befann sig i ett helt annat skede", skriver man och tillägger att antalet besökare under 2021 också till viss del torde bestå av gäster som ombokat sin biljett från 2020. 

"Delar inte bild"

Dessutom pekar staten på att ALV sammantaget fick stöd kopplade till pandemin på drygt 21,7 miljoner kronor. Staten anser därför att statliga stöd och minskade kostnader översteg de uteblivna intäkterna. Det är slutsatsen i JK:s svar i det pågående tvistemålet

Företaget å sin sida har hela tiden ansett att polismyndighetens felaktiga beslut orsakade företaget en stor skada och har stämt staten på 52 miljoner kronor. 

Den åsikten är man fortsatt av. 

– Vi delar inte JK:s bild såklart. Vi fick det här för några dagar sedan och har haft interna möten med våra advokater. Vi kommer svara på delar av det här, säger Joacim Johansson, vd för ALV.

Huvudförhandling våren 2025

Företaget har tills september på sig att svara.

– Det är något vi kommer jobba med fram till dess. I övrigt har jag inte så mycket mer att kommentera kring det. Det är tydligt och uppenbart att vi inte har samma bild. 

Ni tycker JK har fel?

– Det finns rena sakfel kopplat till det här och min tolkning blir att det finns en okunskap kopplat till företagsamhet. Vi kommer kommentera vissa punkter och återkoppla, men det är lätt att konstatera att vi inte delar bild. Om det är överraskande? Nej, det är det inte.

Det finns ett datum satt för huvudförhandling våren 2025 i Stockholms tingsrätt.

– Det har tagit lång tid kan jag verkligen tycka, men nu har vi ett datum för slutförhandlingen och är ett steg närmare att få till ett domslut i tingsrätten. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: