Annons:

Sök

Annons:

NYA HASTIGHETER BÖRJAR GÄLLA I VIRSERUM – EFTER STOR GENOMGÅNG

Trafiknämnden i Hultsfreds kommun har beslutat om nya hastigheter på de kommunala gatorna som träder i kraft vid månadsskiftet. Foto: Ossian Mathiasson

NYA HASTIGHETER BÖRJAR GÄLLA I VIRSERUM – EFTER STOR GENOMGÅNG

Hastighetssänkningen i Virserums tätort har varit ständigt omdiskuterad. Nu har Hultsfreds kommuns trafiknämnd beslutat att höja hastigheten till 40 kilometer i timmen på gator med industrier och behålla 30 km/h i villaområden.  
– Det är föreskrifter som träder i kraft den 30 oktober, säger Johan Svensson (M), ordförande i trafiknämnden. 

Annons:

I juni upphävdes trafiknämndens beslut om den generella hastighetssänkningen i pilotorten Virserum och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har sedan dess arbetat med att ta fram nya föreskrifter.

Trafiknämnden hade inte mandat att besluta om föreskrifter då de skulle vara av principiell karaktär och de var tvungna att motivera varför 30 km/h var aktuellt på varje enskild gata som omfattades av berörd föreskrift. Hela Virserum kunde, enligt Länsstyrelsen, inte klassas som tättbebyggt område.

– Vi tog till oss överklagandet som kom in och Länsstyrelsens beslut. Det var inte själva hastigheten som Länsstyrelsen var missnöjda med utan det var för att vi inte hade kommenterat varför vi hade just den hastigheten på just den gatan. Nu hoppas jag att det finns en beskrivning på varje enskild gata eller område som beskriver varför det ska vara den hastigheten. Jag tror att det här blir mycket bättre, säger Johan Svensson. 

Här höjs hastigheten till 40 km/h

I december förra året sänktes den högsta tillåtna hastigheten till 40 km/h genom samhället och till 30 km/h på alla kommunala gator i exempelvis villakvarter.

Länsstyrelsen fick in klagomål från irriterade Virserumsbor, som inte var förtjusta i den generella sänkningen, och upphävde beslutet. Det har lett till att ÖSK har fått titta över hastighetsgränserna i Virserum och på trafiknämndens sammanträde i september kom beskedet.

30 km/h behålls på exempelvis små, trånga och smala gator med villor direkt i anslutning till vägen och i områden där barn och vuxna rör sig vid skolan, idrottsanläggningen och vårdcentralen. Det blir en höjning till 40 km/h på vägar som saknar villor och består av mycket industrier.

– Vi har tagit beslut om att förändra hastigheten från 30 km/h till 40 km/h på flera gator i Virserum. Det rör sig om i stort sett alla gator som inte finns i villaområdena. Om man åker på en del kommunala gator där sikten är god utan häckar och liknande blir det 40 km/h, säger Johan Svensson och fortsätter:

– Vi får inte glömma varför man diskuterar hastighetsbegränsningar i ett samhälle, det är för att se till att ingen blir dödad eller allvarligt skadad. Det är en del som är kritiska till att det är sänkt hastighet men vi får rätt många som hör av sig och är väldigt positiva till de sänkta hastigheterna i framför allt villakvarteren. 

"Säkerheten är nummer ett"

De nya föreskrifterna träder i kraft från och med den 30 oktober och då ska de nya skyltarna var uppsatta. Svensson är nöjd med att man har kollat över trafikföreskrifterna på samtliga gator i Virserum. 

– Det vi gör handlar om trafiksäkerhet, att ingen ska bli dödad eller allvarligt skadad i trafiken. Det finns inga andra syften med att vi har sänkt hastigheten i Virserum. Det har tyvärr kommit bort i den här massmediala debatten men säkerheten är nummer ett. 

Fakta

Här är de nya hastigheterna på gatorna i Virserum

Norra Järnvägsgatan: Max 40 kilometer i timmen 

Fabriksgatan: Max 40 kilometer i timmen

Industrigatan: Max 40 kilometer i timmen

Vallgatan: Max 40 kilometer i timmen

Verkstadsgatan: Max 40 kilometer i timmen

Krokvägen: Max 40 kilometer i timmen

Svensrovägen: Max 40 kilometer i timmen

Bastugatan: Max 40 kilometer i timmen

Fårstigen: Max 40 kilometer i timmen

Prästgatan: Max 40 kilometer i timmen

Hagabergsgatan: Max 40 kilometer i timmen och hastighetsnedsättande åtgärder

Marknadsgatan: Max 40 kilometer i timmen

Bonaregatan: Max 40 kilometer i timmen

Svarvaregatan: Max 40 kilometer i timmen

Sommarhemsvägen: Max 30 kilometer i timmen

Hagabergsgatan: Max 40 kilometer i timmen

Kedjegatan: Max 30 kilometer i timmen

Svensrovägen: Max 30 kilometer i timmen

Området Dansö: Max 30 kilometer i timmen

Området Evahagen: Max 30 kilometer i timmen

Området fram ishallen (Österlånggatan, Ekebergsgatan, Källgatan och Hasselstigen med mera): Max 30 kilometer i timmen

Kullevägen, Mogränd och Furuliden: Max 30 kilometer i timmen

Solstigen, Sjöstigen, Fritidsvägen och Bäckstigen: Max 30 kilometer i timmen

Området vid skolan med omnejd: Max 30 kilometer i timmen

Området vid vårdcentralen: Max 30 kilometer i timmen

Kvarngatan, Brogatan och Strömgatan: Max 30 kilometer i timmen

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: