Annons:

Sök

Annons:

Ansvaret för bredbands- och skolskjutsfrågor hamnar på nytt bord

Uppdraget för att samordna skolskjutsarna i Hultsfreds kommun kommer framöver hamna på ÖSK:s bord, likaså frågor som rör bredband. Foto: Pixabay

Ansvaret för bredbands- och skolskjutsfrågor hamnar på nytt bord

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att förflytta uppdrag för bredband och skolskjutsar till Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK). 

Annons:

Dagens Hultsfreds rapporterade för en tid sedan om att det lutar åt att ÖSK får i uppdrag att sköta bredbandsfrågorna framöver då Curt Tyrberg går i pension vid årsskiftet. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sista sammanträde för 2021 kom beskedet att ÖSK får ansvar för fibersamordningen i Hultsfreds kommun i fortsättningen. 

– Vi flyttar bredbandsuppdraget till ÖSK. Curt Tyrberg, som har varit anlitad konsult en dag i veckan när det gäller bredbandsfrågor, slutar vid årsskiftet och går i pension. Det är en förflyttning som ska tas i förbundsordning och i Högsby kommun. Vi flyttar över uppdraget till ÖSK och skickar med pengarna som det kostar. Det är samma budget som tidigare, säger kommunalrådet Lars Rosander. 

Precis som tidigare nämnt är tanken att en enskild medarbetare på ÖSK får det specifika uppdraget med bredbandsfrågor som en del i sin tjänst. 

– Det finns en tjänsteman som kommer axla uppdraget men ingenting är klart. Det finns tankar på hur vi ska ordna det och vi får återkomma i frågan. Det handlar i så fall om en 25-procentig tjänst så det är en del av ett uppdrag. Det är inte helt klart så jag vill inte nämna några namn, säger Lars Rosander. 

Skolskjutsuppdraget flyttas till ÖSK

Rosander kom på samma sammanträde med information om att skolskjutsfrågorna går samma väg, från kommunalt ansvar till ÖSK.

– Vi har en handläggning på skolskjutsfrågor som vi också flyttar över till ÖSK. Det handlar om planering av rutter inför varje skolår så samtliga elever, som ska åka skolskjuts, blir hämtade, säger Lars Rosander. 

Även här är det oklart vilken ÖSK-medarbetare som får skolskjutsuppdraget på sitt bord. 

– Det är inte riktigt klart med vem som får uppdraget. Det är mer principen med att vi flyttar de två uppdragen till ÖSK. 

Det är bara Hultsfreds kommun som berörs i både bredbands- och skolskjutsuppdraget.

– Man kan lägga in ett uppdrag för en enskild kommun i ett förbund likt ÖSK. När vi har en gemensam nämnd som miljö- och byggnadsnämnden kan man inte lägga in en fråga för en enskild kommun utan då gäller det för båda kommunerna.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: