Annons:

Sök

Annons:

JÄTTESATSNINGEN SÄTTS PÅ PAUS – HÄR ÄR ANLEDNINGEN

Så här skissas satsningen upp i samrådshandlingen av kommunen. Skissen är bara en visualisering över hur området är tänkt att nyttjas. Foto: Västerviks kommun.

JÄTTESATSNINGEN SÄTTS PÅ PAUS – HÄR ÄR ANLEDNINGEN

I maj 2022 presenterades den storslagna planen på en lax- och tomatodling, samt en av Sveriges största solcellsparker, utanför Ankarsrum. Två år senare är det ännu oklart när detaljplanen kan vara färdig att visa upp. Utredningen av sakfrågor har pausats, eftersom det finns knärot i området.

Annons:

När satsningen presenterades var den uppskattade kostnaden nästan 3 miljarder kronor, och enligt Västerviks kommun kan projektet generera mellan 300 och 500 nya jobb. På ett område av 125 hektar utanför Ankarsrum ska klimatneutrala livsmedel såsom syrsor, lax och tomat, produceras av Global Food Parks.

Sedan dess har kommunen jobbat med att ta fram en detaljplan. Den skickades ut på samråd hösten 2023, och myndighetssverige har fått säga sitt. Härnäst ska detaljplanen omarbetas inför en ny granskningsomgång. Men nu kan vi avslöja att det dröjer.

Arbetet sedan samrådet fram tills nu har fokuserat på fördjupad artinventering kopplat till förekomsten av knärot i området. Frågan påverkar planområdets potentiella utbredning och vi har därför väntat med att gå vidare i övriga sakfrågor för att inte göra ett för omfattande arbete i onödan, skriver Fanny Hansson.

Kommunen har alltså pausat arbetet med andra sakfrågor i detaljplanen, medan man jobbar med att ta reda på hur knäroten påverkar den planerade användningen av området.

"Pågår arbete i bakgrunden för att vi ska stå redo"

Enligt Global Food Parks vd Michael Augustsson lever projektet för fullt.

– Vi har haft en ambition och en målbild som vi sett som realistiska med reservationen att vi inte kan styra över processen, berättar han i ett mejl.

Han fortsätter:

– Nu har dessa aktiviteter dragit ut på tiden med avseende på att vi behöver ha respekt för gällande myndighetskrav. Det gäller framför allt detaljplan och elanslutningsprocessen. I övrigt pågår mycket arbete i bakgrunden för att vi ska stå redo i startgroparna när ovanstående fallit på plats.

Flera invändningar från myndighetssverige

När samrådet avslutades i oktober 2023 var invändningarna flera. Till exempel ansåg Trafikverket att dagvattenutredningen var bristfällig, och länsstyrelsen oroades sig för bullernivåer för omgivningen. Länsstyrelsen ville också se en utredning av alternativa lokaliseringar för industriområdet.

Kommunens planarkitekt Fanny Hansson förklarar i ett mejl att alla inkomna synpunkter i samrådet kommer att hanteras när detaljplanen omarbetas. Exempelvis behöver dagvattenutredningen uppdateras, alternativa lokaliseringar har utretts, och bullernivåer kan begränsas genom att styra vid vilka områden som störande verksamheter får uppföras.

Så hur lång tid kan det ta innan ett nytt, omarbetat detaljplaneförslag kan skickas på granskning?

– Vi behöver komma något längre i planprocessen och få ytterligare information i vissa frågor för att kunna avgöra när detaljplanen potentiellt kan ställas ut på granskning.

Annons:

Martina Gradian

martina.gradian@dagenshultsfred.se

0767817450

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: