Annons:

Sök

Annons:

S vill stoppa privat hemtjänst – politisk strid i ideologisk fråga

Per-Inge Pettersson och Jonny Bengtsson har helt olika syn på att tillåta privata, vinstsökande företag att utföra hemtjänst i Hultsfreds kommun. Foto: Ossian Mathiasson

S vill stoppa privat hemtjänst – politisk strid i ideologisk fråga

Socialdemokraterna vill avskaffa möjligheten för privata, vinstsökande företag att bedriva hemtjänst i kommunen.
– Det kan få ekonomiska konsekvenser, säger Jonny Bengtsson, (S) andre vice ordförande i socialnämnden.
Ordförande Per-Inge Pettersson (C) håller inte alls med.

Annons:

Den här frågan aktualiserades i samband med att socialnämnden skulle besluta om nya ersättningsnivåer inom hemtjänsten.

– Vi vill undersöka om det går att ta bort möjligheten för företag att skapa vinster i privat regi inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun. Så vi vill ompröva det beslut som fullmäktige tog för cirka tio år sedan, sa Jonny Bengtsson.

Få ekonomiska konsekvenser

Ett argument är att man befarar att privat verksamhet på sikt skulle få ekonomiska konsekvenser för kommunen.

– I synnerhet nu när nya regeringen dragit ner på sin ersättning till regioner och kommuner, det kan på sikt komma att drabba vår egen personal, sa Jonny Bengtsson. 

– Så vi är motståndare mot att släppa in företag som är vinstsökande, oavsett verksamhet, när vi har det själva inom kommunen.

Det underströks att Socialdemokraterna har stöd för det här hos Vänsterpartiet, som dock inte var representerat på mötet.

Ideologisk skiljelinje

Det blev en tydlig ideologisk skiljelinje. Allianspartierna höll inte alls med, utan man vill behålla möjligheten för företag att ansöka om att få bli utförare av hemtjänst.

Per-Inge Pettersson ser det från en helt annan sida.

– Vi är positiva till fri företagsetablering och vill välkomna privata alternativ. När det gäller ekonomin är det direkt felaktigt att det skulle bli fördyrat inom hemtjänsten. Ett privat företag får inte en spänn mer än vad vi beslutar om i ersättning för beviljade insatser. Så jag tycker hela den här diskussionen med privata alternativ är väldigt olycklig. Vi kommer inte att göra någon utredning i frågan.

”Finns inte den kulturen”

På de här åren har det inte hänt än, att ett så kallat LOV-företag (Lagen om valfrihet) använt sig av möjligheten att teckna avtal med Hultsfreds kommun om att få utföra hemtjänst hos invånare.  

– Det tror jag beror på två saker, dels har det nog med kulturen att göra, det är få omsorgsföretag i Kalmar län, men jag tror också det beror på att vi gjort stora medvetna satsningar i egenregi på fortbildning och gett personalen möjlighet att utveckla sig, som gör att vi har en hög nöjdsamhet bland våra äldre, säger Per-Inge Pettersson. Det är en stor eloge till vår egen hemtjänst att den klivit fram och erbjuder bra hemtjänst.

Egentliga beslutet

Det frågan handlade om egentligen, att fastställa nya ersättningsnivåer inom hemtjänsten, fick följande beslut: den interna ersättningen för hemtjänst höjs från 442 till 451 kronor per beviljad timme.

Ersättningen till LOV-företag som utför enbart omvårdnadstjänster eller även serviceinsatser höjs från 482 till 494 kronor per timme, medan ersättningen för de som enbart utför serviceinsatser höjs från 377 till 387 kronor.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: