Annons:

Sök

Annons:

  • Två nya orter på tur – vill investera 94 miljoner på äldreboenden

    Projekterad lösning i Vena, med nya gemensamhetskök med tillhörande samvaroytor, ett för varje våningsplan. Totalt 368 kvadratmeter yta nybyggnation. Foto: Falk arkitekter

  • Två nya orter på tur – vill investera 94 miljoner på äldreboenden

    Sex nya trygghetslägenheter ingår i satsningen på särskilda boendet Doktorsvägen i Mörlunda. Förhoppningen är att de ska stå klara till slutet av 2026. Foto: Lotta Madestam

  • Två nya orter på tur – vill investera 94 miljoner på äldreboenden

    På Doktorsvägen planeras en omkring 200 kvadratmeter stor nybyggnation och 2 500 kvadrat yta som ska byggas om. Foto: Falk arkitekter

Två nya orter på tur – vill investera 94 miljoner på äldreboenden

Nu vill socialnämnden gå vidare med satsningen på Mörlunda och Venas särskilda boenden. 
– I Mörlunda är planen dessutom att bygga sex nya trygghetslägenheter intill de befintliga, säger ordförande Per-Inge Pettersson (C), som hoppas hela äldresatsningen ska stå klar i god tid till man når kulmen av äldre i kommunen.

Annons:

Efter till- och ombyggnationerna i Virserum, Målilla och Hultsfred, som pågår för fullt, är planen att satsa vidare på Doktorsvägen i Mörlunda och Skördevägen i Vena.

I Mörlunda rör det sig om en omfattande, genomgripande om- och tillbyggnation. Av 18 lägenheter är åtta mindre än 30 kvadratmeter, så de görs större samtidigt som övriga byggs om. Det handlar om runt 200 kvartameter nybyggnation och 2 500 kvadrat ombyggnation.

– Doktorsvägen har dålig planlösning för de som bor där och dålig arbetsmiljö för personalen. Så det finns ett behov av att få till helheten, så nu skapar vi också gemensamhetsutrymmen. Idag är man hänvisade till korridoren för social samvara, säger Per-Inge Pettersson.

Flytta till annat boende

Här ingår också samma tillval som gjorts på boendena i Målilla och Hultsfred, exempelvis badrum med höj- och sänkbara toalettstolar.

De boende på Doktorsvägen i Mörlunda planeras flytta till boendet på Aspedalsgatan i Hultsfred när det boendet står klart under hösten 2024. 

På så sätt kan en ombyggnation av boendet på Doktorsvägen i Mörlunda starta i tid. Det möjliggör att de 163 lägenheter på särskilt boende som kommunen har behov av enligt äldreboendeutredningen står klara, som man hoppas i slutet av 2026.

– När allt är klart blir Doktorsvägen ett somatiskt boende i stället för demensboende. Dementa kommer hänvisas till Målilla och Hultsfred som kommer ha både och, berättar Per-Inge Pettersson.

Nya trygghetslägenheter

Samtidigt är planen att bygga sex nya trygghetslägenheter intill de befintliga på ”Ängen” som området kallas. Fyra tvårumslägenheter och två trerummare. Om det går igenom som förslaget ligger innebär det att det blir totalt 26 lägenheter i anslutning till det särskilda boendet.

– Vi gör de här satsningarna i Mörlunda samtidigt för att få samordningsvinster, säger Jonny Bengtsson, (S), andre vice ordförande.

Nya gemensamhetskök

I Vena berörs inte själva lägenheterna, utan där är behovet att bygga till två gemensamhetskök med tillhörande samvaroytor.

Idag är de boende hänvisade till att äta i en gemensam restaurang, som även nyttjas av folk utifrån. Dit är en bit att gå och alla vill inte äta där, så personalen har pekat på behovet att få till en tillbyggnad för att skapa utrymme att äta där och ha olika aktiviteter och samvaro. 

Förslaget är att de två flyglar som finns idag byggs samman på båda planen. Det skulle innebära en mer sammanhållen planlösning med en trevligare boendemiljö och bättre arbetsmiljö.

– En skillnad vi ser nu mot tidigare förslag är att vi behåller de både lägenheter där det finns möjlighet att bo som par, eftersom man märkt att man inte vill avstå dem. Här har också en investering på nästan tre miljoner kommit till på sprinkler i hela boendet, annars hade vi behövt öka bemanningen rejält nattetid, förklarar Per-Inge Pettersson.

En uppdatering av både ritningar och kostnadsbedömningen har gjorts, där satsningen i Mörlunda beräknas kosta 53,5 miljoner kronor, Vena 16,5 miljoner och trygghetslägenheterna 24 miljoner.

Investeringarna på Hagadal och Kejsarkullen är skjutna på framtiden. Ser du någon fara i att äldresatsningen kan komma att äventyras på grund av det ekonomiska läget?

– Ja, jag är lite rädd i och med att det blev omtag på investeringarna i övrigt på senaste fullmäktigemötet. Men, säger Per-Inge Pettersson och tillägger, det som talar för att det här ändå blir verklighet är att vi når kulmen av ”äldre äldre” i kommunen runt 2028, så det är nu det här behöver genomföras så vi kan ta emot dem alla.

– Så vi har färdiga lägenheter och även ändamålsenliga lokaler då. Det går inte att komma tio år senare, när det börjar gå ner, för då har vi fått en svår situation för att lösa vårt äldreomsorgsuppdrag. Det är det som stärker att äldreboendena borde ha någon form av förtur, så att vi genomför det här, tycker jag.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: