Annons:

Annons:

Så ser företagen på klimatet – det här vill de ska prioriteras

Svenskt Näringsliv har släppt enkätresultaten för sin mätning av företagsklimatet i landets kommuner. Hultsfred tappar jämfört med 2019 och företagen ger totalbetyget 3,29 på den sexgradiga skalan. Betyget fyra motsvarar bra.

Annons:

Genomsnittet i Sverige ligger på 3,37 i betyg, men även om Hultsfreds sammanvägda betyg – 3,29 – är lägre än förra året är det högre än åren dessförinnan. 

Dock skiljer det mycket mellan vad politiken och företagen tycker om företagsklimatet. Politiken gav betyget 4,88, men det var visserligen 2019.

Politiken tycker därmed att företagsklimatet är mycket bättre än vad företagarna själva anser. 

På frågan om näringslivsklimatet har blivit bättre de senaste fem åren svarar 25 procent ja. 20 procent menar att det har blivit sämre och 45 procent tycker att läget är oförändrat. Resten vet inte. 

"Är oroväckande"

Företagarna i Hultsfred, som har svarat på enkäten, ger 3,31 i betyg på frågan om kommunpolitikerna är positiva till företagande. Det är lägre än förra året, då det var 3,70, men över riksgenomsnittet. När det gäller tjänstemännen är siffran ännu lägre, då landar det på 3,08. Däremot får media 3,65 i betyg när det gäller attityden mot företagande. 

Företagarna ger kommunen betyget 3,28 när det gäller den kommunala servicen, vilket är klart bättre än 2019. Genomsnittet är 3,16. Dialogen mellan företagen och kommunen hamnar på 3,08, vilket är över snittet. 

Tillgången på kompetens anses vara ett bekymmer bland företagen. Betyget landar på 2,35, vilket är klart lägre än snittet. När det gäller vägnät, tåg- och flygförbindelser blir betyget 2,42 – långt under Sverigesnittet. Gällande mobilnät- och bredband är det dock mer positivt. Betyget hamnar på 3,57. 

I hela länet får fem kommuner sämre sammanfattande omdömen av företagen jämfört med förra året.

– Att vi har goda villkor för företagen är avgörande för att vi ska kunna ta oss ut ur den nuvarande krisen så snabbt som möjligt. Att många kommuner får sämre betyg är oroväckande. Politiker och tjänstemän har stor makt att påverka det lokala företagsklimatet, men det kräver en ständig dialog där man är lyhörd för näringslivets behov, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Så många har funderat på att flytta

17 procent av företagen i Hultsfred har funderat på att flytta sitt företag. 72 procent har inte gjort det och tio procent vet inte. 14 procent känner i mycket hög eller ganska hög utsträckning konkurrens från kommunen medan 24 procent känner konkurrens i låg eller mycket låg utsträckning. 13 procent känner ingen konkurrens alls. 

68 procent anser att kommunens handläggningstid är rimlig i mycket hög utsträckning eller ganska hög utsträckning. Fyra procent tycker att handläggningstidens rimlighet är mycket låg och fyra procent tycker inte att den är rimlig alls.

53 procent har i hög utsträckning eller åtminstone till viss del kännedom om hur kommunen arbetar för att förbättra företagsklimatet medan 33 procent inte har det alls. 

Tre procent av företagarna har flera gånger känt tvekan inför att lämna in ett klagomål till kommunen av rädsla för att det ska påverka företaget negativt. 19 procent har känt det någon gång medan 48 procent aldrig känt det. Var femte har aldrig haft behov att lämna klagomål.

– En god service är en konkurrensfördel för att locka till sig nya företag. Våra mätningar visar att runt var femte företag någon gång har funderat på att flytta sin verksamhet till en annan kommun med bättre företagsklimat, säger Ulrica Bennesved.

Brottsligheten ett problem

65 procent tycker att brottslighet i kommunen är ett problem för företagen i hög eller viss utsträckning. 28 procent tycker inte alls att det är ett bekymmer.

42 procent anser att brottsligheten mot företag har ökat, två procent anser att den har minskat och 31 procent menar att den är oförändrad.

Störst risk ser man för bedrägerier, 69 procent menar att risken för bedrägeri är hög. 57 procent anser att risken för rån eller inbrott är hög. Varannan ser risk för skadegörelse. Sju procent ser hög risk för utpressning. Sex procent ser ingen risk alls.

När det gäller vad kommunen ska prioritera anser 50 procent att det behövs minskad brottslighet och ökad trygghet. 41 procent vill se bättre dialog och förståelse mellan kommunen och företagen. 40 procent vill se förbättrad lokal infrastruktur och 33 procent vill se lägre kommunala avgifter och snabbare handläggning.

I vanlig ordning får Mönsterås kommun det högsta sammanvägda betyget i Kalmar län. Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna kommer i höst. Enkäten skickades ut före coronakrisen.

Fotnot: Politikernas svar är från 2019, vilket inte framgått tidigare i artikeln.

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Hultsfred. Genom att använda Dagens Hultsfred tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta