Annons:

Sök

Annons:

KOMMUNENS REKORDRESULTAT: ÖVER 50 MILJONER PLUS I CORONATIDER

Hultsfreds kommun redovisar ett plusresultat på 50,3 miljoner kronor för 2020. Foto: MostPhotos

KOMMUNENS REKORDRESULTAT: ÖVER 50 MILJONER PLUS I CORONATIDER

Hultsfreds kommun hade räknat med ett positivt resultat på 2,8 miljoner kronor för 2020. Bokslutet visar upp ett överskott på strax över 50 miljoner kronor under fjolåret som påverkades av coronapandemin i stor utsträckning.
– Vi gör ett rekordresultat, precis som många andra kommuner i Sverige, säger ekonomichefen Henric Svensson

Annons:

Hultsfreds kommun har levererat flera bokslut med positiva siffror de senaste åren: 27,7 miljoner kronor 2018 och 32 miljoner kronor 2019. 

Nu har ekonomichefen Henric Svensson presenterat bokslutet för 2020 som visar upp ett rekordresultat på 50,3 miljoner kronor. Det är ett mycket starkt resultat med tanke på rådande coronapandemin och att det är en kraftig förbättring jämfört med budgeten med ett plus på 2,8 miljoner kronor. 

– Dagens Samhälle skriver i en artikel att det är 20 kommuner i Sverige som har ett negativt resultat för 2020. Många av dem är lika Hultsfred vad gäller flyktingmottagande och storlek på kommunen och har hanterat välfärdsmiljarderna annorlunda än vad vi har gjort. De hade stora resultat de första åren när de fick mycket välfärdsmiljarder men de har inte lyckats ställa om och anpassa sig till en mindre kostym, säger ekonomichefen Henric Svensson och fortsätter: 

– Vi gör ett resultat på 50,3 miljoner som motsvarar 5,2 procent av skatter och statsbidrag där vi har mål om två procent. Vi har lånat upp 50 nya miljoner under året och det gör att vi stärker soliditeten så den landar på 32 procent. Inklusive de gamla pensionsåtagandena, som ligger utanför balansräkningen, har vi en soliditet inklusive ansvarsförbindelsen som ligger på noll. Det har vi aldrig haft sedan pensionsomläggningen 1998, säger Svensson. 

Pandemins påverkan på resultat

Huvudförklaringen till kommunens positiva resultat är covid-19-pandemin, som inneburit ökade statsbidrag, ersättningar för merkostnader och sjuklöner och nedsatta arbetsgivaravgifter. 

När pandemin slog till i våras justerade kommunen ner skatteunderlagsprognoserna kraftigt men skatteintäkter och statsbidrag blev bättre än prognosen i slutändan.

– Staten har i olika omgångar skjutit till nya generella statsbidrag samtidigt som skatteprognoserna successivt förbättrats. Pandemin slog inte så hårt som man trodde från början så det har varit en ganska stor effekt för vår del. Skatter och statsbidrag är 16 miljoner bättre än vad vi hade budgeterat med. Vi har fått massa ersättningar så den totala ersättningen för vår del under 2020 är 20 miljoner kronor, säger Svensson. 

En annan anledning till resultatet är att saneringen av Kvarteret Batteriet blev billigare än väntat, vilket gjorde att Hultsfreds kommun fick tillbaka 8,1 miljoner av de pengar de investerat i saneringen. 

– Alla pengar gick inte åt så det förstärkte resultatet med 8,1 miljoner kronor, säger Svensson.

Till följd av denna återbetalning är det kommunstyrelsen som får den största positiva avvikelsen mot budgeten med ett resultat på 31,2 miljoner kronor, jämfört med 7,2 miljoner 2019.

Så gick det för nämnderna

Barn- och utbildningsnämnden landar på ett minus på 10,7 miljoner, vilket är den största negativa avvikelsen i kronor. 

– Det beror framför allt på underskott på gymnasiet och gymnasiesärskolan med 8,5 miljoner kronor.

Socialnämnden har ett bättre resultat än vad de har visat de senaste åren, endast 3,1 miljoner kronor i underskott.

Åke Nilsson (KD) konstaterar att socialnämnden har varit granskade under lång tid på grund av stora underskott och vill veta hur det ser ut framöver för nämnden. 

– Deras underskott har mycket att göra med sjuklöneersättningar, ersättning för merkostnader och arbetsgivaravgifter. Hade pandemin inte inträffat så hade nog socialnämndens underskott varit i närheten av tidigare års underskott. Det är tillfälligheter som gör att den här siffran är så låg. Inför 2021 så har socialnämnden fått mer tillskott i budget, sex-sju miljoner kronor. Jag förväntar mig inte att man har så stora underskott i år som tidigare år plus att man jobbar med att komma i fas för att ha en budget i balans, säger Svensson som svar på Nilssons fråga. 

"En miljon per dag som vi investerar"

Det positiva resultatet innebär att drygt 35 miljoner kan avsättas till resultatutjämningsreserven, pengar som kan sparas för att användas under sämre tider. 

Kommunen genomförde investeringar för 132 miljoner kronor 2020 och för över 157,3 miljoner kronor till innevarande års investeringsbudget som uppgår till 364,4 miljoner kronor. De största investeringarna är nya förskolan i Hultsfred och nybyggnationen vid skolan i Målilla.

– När ska vi kunna hinna arbeta ifatt detta, frågar sig Åke Bergh (M).

Kommunalrådet Lars Rosander (C) ger svar på tal:

– Det är en miljon per dag som vi investerar och det är väldigt ambitiöst. Nu har vi de stora projekten som trillar in men jag ser också att det kommer bli förskjutningar till kommande år även om ambitionen är hög men det ska genomföras också, säger Lars Rosander (C). 

Åke Nilsson (KD) igen:

– För att få en realistisk bild så är det väl bättre att i efterhand titta på vad vi hann med. Det är orealistiskt att titta på det aktuella året som vi är inne på, säger Åke Nilsson (KD).

"Kan inte slå oss till ro"

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) är mycket nöjd med kommunens rekordresultat på över 50 miljoner kronor. 

– Vi ska glädjas åt de här siffrorna. Vi har ett resultat på 50 miljoner kronor för 2020 och uppemot 32 miljoner kronor för 2021 samtidigt som vi vet att vi har 43 miljoner i ladorna. Vi använder av dessa pengar till att få ett hyfsat resultat även 2022. Det är klart att det är ett bevis på ett gott samarbete i vår kommun som jag vill framhålla. Staten har gett oss pengar och det är alldeles nödvändigt att man gör det i olika situationer, framför allt nu under pandemin. Det ska vi vara stolta över, säger Tomas Söreling. 

Åke Nilsson (KD) håller med till viss del men vill inte jubla lika högt. 

– Det är riktigt som Tomas säger, att vi som förtroendevalda är nöjda när vi ser sådana siffror. Vi ska samtidigt vara realister och titta på hur det ser ut framöver. Vi kan inte slå oss till ro utan vi måste alltid ha verksamheterna under lupp och försöka hitta så rätt som möjligt budgetmässigt. Vi är inte utan jobb framöver, säger Åke Nilsson. 

Tomas Söreling igen:

– Det är helt rätt, men i den här stunden när vi ser detta resultat så tycker jag att vi ska berömma alla som har jobbat med det på olika sätt. Självklart ska vi se vad som kommer framöver. Det är ett bevis på att det blir bra i slutändan och att vi tar det på allvar.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: