Annons:

Sök

Annons:

ÖSK tänker inte plocka ner 30-skyltarna:

Jens Karlsson, projektchef på ÖSK, meddelar att de inte tänker plocka ner 30-skyltarna i Virserum. "Transportstyrelsen och Länsstyrelsen har inte i sina beslut angett att ingen hastighetssänkning får ske", säger han. Foto: Ossian Mathiasson

ÖSK tänker inte plocka ner 30-skyltarna: "De lägger ingen värdering i siffran på skyltarna"

Göran Berglund hävdar att Hultsfreds kommuns trafiknämnd inte följer beslut från länsstyrelsen och Transportstyrelsen och behåller 30-skyltarna i Virserum. Nu ger Jens Karlsson, projektchef på ÖSK, sin syn på ärendet. 
– Vi har inte för avsikt att plocka ner skyltarna i Virserum på de gator där de beslutat att föreskrifterna ska tas om, säger Jens Karlsson. 

Annons:

Göran Berglund har JO-anmält Hultsfreds kommun, trafiknämnden och ÖSK:s projektchef Jens Karlsson. Han är kritisk till att kommunen inte plockar ner 30-skyltarna i Virserum och menar att kommunens beslut strider mot gällande trafiklagstiftning. 

Han skriver följande i sin JO-anmälan: ”Trots att länsstyrelsen i Kalmar län och Transportstyrelsen lämnat kommunens trafiknämnds överklaganden helt utan beaktande vägrar kommunen acceptera detta faktum”.

Dagens Hultsfred har varit i kontakt med Jens Karlsson som tolkar myndigheternas beslut annorlunda mot vad Göran Berglund gör. 

– Transportstyrelsen och Länsstyrelsen har inte i sina beslut angett att ingen hastighetssänkning får ske. De har beslutat att Trafiknämndens beslut inte innehåller tillräckligt med underlag för att kunna ta beslut om hastighetsändring. De lägger ingen värdering i siffran som föreslås på skyltarna, varken uppåt eller neråt. Vi och Trafikverket, som är väghållare av vissa av vägarna som berörs, anser att besluten varit otydliga i vad som nu gäller på platserna. Vi har tidigare kontaktat Länsstyrelsens jurist i den frågan men fått besked att det får vi själva bedöma. Trafikverket tyckte till och med att vi skulle överklaga första beslutet Länsstyrelsen tog för ett par år sedan av den anledningen. Vi gjorde inte det utan gjorde om. Trots det var de inte nöjda med de extra utredningar vi gjorde då. Då valde vi att överklaga till nästa instans som är Transportstyrelsen. De gick då tyvärr på Länsstyrelsens linje. Så just nu pågår det arbete som de beslutat att vi ska göra – omfattande utredningar av varje gata som överklagats. Observera att det inte är alla gator som dessa myndigheter beslutat att vi ska ta nya beslut på. Det gäller endast fyra föreskrifter. Majoriteten av föreskrifterna som beslutades avslog Länsstyrelsen Görans överklagan på från början, säger Jens Karlsson.

"Rättsläget är oklart enligt oss"

Hultsfreds kommun har inte för avsikt att plocka ner 30-skyltarna i Virserum. 

– Rättsläget är oklart enligt oss men då dessa myndigheter inte gett oss någon vägledning väljer vi den lösning som gynnar skattebetalarna bäst och inte riskerar någon trafiksäkerhet. Att skyltarna får sitta kvar tills nya beslut tagits, säger Karlsson. 

Hur ser du på att Göran Berglund vänder sig till JO?

– Jag har ingen syn på det. Det är en demokratisk rättighet och jag har heller inte tagit del av anmälan så jag kan kommentera innehållet.

Han ber dessutom Kronofogden om hjälp för att få ner skyltarna, kommentar till det?

– Jag har ingen kommentar till den begäran han gjort till Kronofogden. Kommunen har inte fått del av den eller fått någon fråga av Kronofogden om det men jag gissar att de kommer höra av sig till oss innan de gör något i frågan praktiskt och då får vi återkomma med kommentar.

Han kallar det för en skandal att kommunen inte godkänner myndighetsbeslut?

– Då har vi olika uppfattning om kommunens agerande. Vi anser att vi vidtar precis de åtgärder som myndigheterna har beslutat att vi måste göra.

Hur ser kommunens kommande arbete ut för ”Rätt fart i staden”?

– Vår planering släpar cirka två år. Vi har delvis påbörjat arbetena i övriga tätorter och politiken kommer få ta ställning till hur vi ska gå vidare när ärendet för Virserum lyfts igen under våren. Det är viktigt att poängtera är att det upplägg vi har haft på utredningsnivån är samma nivå som övriga kommuner i landet har haft. Vi har gjort en mindre omvärldskontroll med de kommuner som tagit likvärdiga beslut och de ser ganska identiska ut med våra. Skillnaden i de kommunerna är att ingen överklagat besluten. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: