Annons:

Sök

Annons:

Viktigt samtal i utmaningens tid:

Landshövdingen Peter Sandwall besökte både Vimmerby kommun och Hultsfreds kommun i går. Foto: Ossian Mathiasson

Viktigt samtal i utmaningens tid: "Kan inte sitta still i båten nu"

Landshövdingen Peter Sandwall besökte både Vimmerby och Hultsfred på onsdagen. Det blev diskussioner kring vattenförsörjning, grön omställning och civilt försvar. 

Annons:

Kommunledningen i både Vimmerby och Hultsfreds kommun fick under onsdagen besök av Peter Sandwall, landshövding i Kalmar län, och länsledningen. Det var de två första besöken som landshövdingen gjorde ute i länets kommuner. 

– Vi gör det för att vi vill säkerställa att vi får en bra bild av vad som är angelägna frågor ute i respektive kommun och gör det också för att kunna berätta vad vi från länsstyrelsen tycker är viktiga frågor som vi behöver jobba med gemensamt, säger Peter Sandwall. 

Samverkan mellan länsstyrelsen och kommunerna finns på många olika sätt.

– Besöken blir ett sätt för att ha en dialog på ledningsnivå och se till att vi har en fungerande samverkan och att vi jobbar med samma frågor, säger Peter Sandwall.

"Behöver synka våra insatser"

Det var många samtalsämnen som berördes under landshövdingens två besök i norra delen av länet. 

– Vi har pratat om grön omställning, elektrifiering och de utmaningar vi ser med att lyckas med elektrifieringen här i länet och därmed lyckas med den gröna omställningen. Vi har pratat om vattenfrågor och den särskilda situation som vi har i vår del av landet med torka och vattenbrist och vad vi på kort och lång sikt kan göra för att jobba med frågorna, säger han och fortsätter: 
– Sist men inte minst har vi pratat om civilt försvar och civil beredskap. Utifrån det omvärldsläge vi har nu med en eskalerande konflikt i vår del av Europa behöver vi bygga civilt försvar och göra det snabbt. Vad gör vi på länsstyrelsenivå och kommunal nivå för att se till att vi bygger det gemensamma försvaret. 

Kommunalrådet Jacob Käll (C) säger att det är frågor som de skulle ha behövt jobba med långt tidigare och varit mer förberedda på än vad de är i dag. 

– Nu är det utmaningens tid och vi kan tala om kris vad gäller energi, vatten och kriget i Ukraina. Vi tycker att det är bra med initiativet från länsstyrelsen. Vi behöver samverka och synka våra insatser och vi behöver det stöd vi kan få från länsstyrelsen. Det är komplicerade frågor, både för oss inom politiken men även på tjänstemannasidan och som medborgare. Här behöver vi jobba tillsammans med hur man håller ut på ett bra sätt. Jag tänker att vi har lite läxor att göra och det har vi sagt att vi ska göra, säger Jacob Käll. 

Vad är det för läxor du tänker på?

– Till exempel energiförbrukningen. Vad är det för poäng med att inte förbruka så mycket energi? Man kan få en lägre faktura, men det är inte alltid man får det. Då kan det finnas annan nytta, att man stärker samhället genom att spara energi och det behöver vi göra. Incitamentet är att vi är goda samhällsmedborgare. Varför ser det ut som det gör och vad kan vi göra åt det gemensamt?

"Bästa att skaffa sig hemberedskap"

Peter Sandwall gav tips på hur allmänheten kan öka sitt civila försvar. 

– För allmänheten och för de enskilda hushållen är det bästa att skaffa sig hemberedskap, att man utifrån vad man har hemma kan klara av att försörja sig själv och sin familj under 72 timmar. Det är viktigt att man är vaksam på vad som händer och att man tar till sig nyheter från rätt källor så man har en bra bild och förståelse för vad som händer i vår del av världen. Nu har vi en utveckling som inte går i rätt riktning. Man ska inte känna sig orolig för det som länsbo i Kalmar län men man ska vara vaksam och tänka igenom vad man själv kan göra, säger Peter Sandwall. 

Har du något medskick till Vimmerby kommun och som de behöver tänka på?

– Om man tittar på Sverige generellt sett så är vi inte där vi borde vara när det gäller kommuners och företags deltagande i civilt försvar. Vi ligger efter och det finns en massa skäl till det. Här sticker inte Vimmerby kommun ut. Vimmerby har hittat arrangemang med Västervik och Hultsfred för hur man kan jobba med sådana frågor. Jag tycker att det verkar klokt att göra det, då kan man utnyttja gemensamma resurser för att jobba med frågorna. 

"Alla pilar pekar åt fel håll"

En sak som Peter Sandwall tog upp under mötet tog Jacob Käll (C) fasta på. 

– Alla pilar pekar åt fel håll just nu vad gäller ekonomi, krig och energi. Vi kan tänka oss att vi går in i ganska besvärliga tider och då är det viktigt att tänka att vi kommer komma igenom denna situation såsmåniongom. Vi kan inte sitta still i båten nu utan vi måste agera. Vi måste jobba med att öka medvetenheten om energibesparingar och hur vi använder våra resurser samt förbereda oss på det som kriget i Ukraina medför. 

Peter Sandwall var nöjd med sitt första turnéstopp i Vimmerby. 

– Jag är jätteglad för att vi har haft det här mötet. Det har gett oss från länsstyrelsen många insikter om hur det står till i Vimmerby kommun. Det tar vi med oss. Att bygga vidare på den välfungerande samverkan som vi har mellan länsstyrelser och kommuner kommer vara viktigt i den tid som vi har framför oss. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: