Annons:

Sök

Annons:

Kommuner kräver mer stödpengar från regeringen:

Lars Rosander, Anders Åkesson, Stihna Johansson Evertsson, Jacob Käll och Per-Inge Pettersson vill att regeringen levererar fler stödpaket till kommunerna för kostnader som har uppstått till följd av coronapandemin. Foto: Ossian Mathiasson

Kommuner kräver mer stödpengar från regeringen: "Staten måste ta notan"

Kommunalråden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby skickar en tydlig önskan om ännu pengar från regeringen till följd av coronapandemin.
– Vi vill uppmärksamma regeringen på att kommuner behöver ökat stöd för att klara den svåra situationen som vi står och kommer stå framför ett bra tag framöver, säger Hultsfreds kommuns kommunalråd Lars Rosander (C).

Annons:

För en tid sedan var riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) på besök i Hultsfred för att lyssna på vad Lars Rosander (C), kommunalråd i Hultsfred, Stihna Johansson Evertsson (C), kommunalråd i Högsby, Jacob Käll (C), kommunalråd i Vimmerby och Per-Inge Pettersson (C), ordförande i socialnämnden, har att säga om respektive kommuns ekonomiska problem i spåren av coronapandemin och vad som behöver göras.

Kommunalråden vittnar om ekonomisk situation som har försämrats med virusets spridning eftersom många satsningar och projekt har fått ställas i vänteläge när samhället och näringsliv behöver akut hjälp.

Under rubriken ”Kommer kommunerna att få full ersättning för corona?” lade kommunalråden fram sina synpunkter och önskemål.

– Kommuner och regioner drabbas hårt rent ekonomiskt. Vi ser att vi förlorar mycket skatteintäkter, ungefär 22 miljoner kronor för Hultsfreds kommuns räkning. Vi har aviserats att få tillbaka ungefär motsvarande summa men det är nog inte slut med det. Det är kanske bara början på nedgången i näringslivet och samtidigt som vi får dras med ökade kostnader i olika sammanhang så kommer det drabba den kommunala ekonomin för lång tid framöver, säger Lars Rosander.

"Stora kostnader som har uppstått"

Även i Högsby kommun är oron stor. Stihna Johansson Evertsson, kommunalråd i Högsby, pekar på att coronakrisen ger ökade kostnader inom omsorgen och äldreomsorgen eftersom de är tvungna att sätta in extra personal. 

– Det är mycket stora kostnader som har uppstått och kommer kvarstå om det fortsätter så här. Det finns mycket som vi normalt sett inte ser som nu uppstår istället, säger Stihna Johansson Evertsson (C).

Jacob Käll, relativt färsk på posten som kommunalråd i Vimmerby kommun, har precis som många andra kommunanställda lagt ner mycket tid på coronapandemin.

– Vi delar det som Lars och Stina tar upp. En indirekt kostnad är faktiskt all den tid som vi ägnar åt krisledning och det har vi minst en gång i veckan. Sedan finns det undergrupper som bara jobbar med att hantera läget. Det är arbetstid som skulle ha ägnats åt andra utvecklingsarbeten. Vi vet inte vad det kommer kosta oss totalt sett. Jag kan säga att det kommer kosta jättemycket, säger Jacob Käll och ger ett exempel:

– Att vi erbjuder gymnasieleverna lunch och har utökat hemsändningen till de som är 70 år, likaså de som bor tätorten, underlättar arbetet för socialtjänsten och hjälper de som är över 70 år. Dessa två åtgärder kostar oss 800 000 kronor varje månad.

"Ger ringar på vattnet"

Han är inne på att näringslivet drabbas väldigt hårt. I Vimmerby med omnejd är det av stor vikt att Astrid Lindgrens Värld öppnar under juni månad.

– Det är ett fåtal företag som tuffar på precis som vanligt. Vi är särskilt drabbade av besöksnäringstappet. Vi har vanligtvis 600 000 besökare under sommaren och det ger ringar på vattnet, inte bara i Vimmerby utan i hela Kalmar län, säger Käll.

"Retoriken måste matcha med politiken"

Regeringen har i tidigare skede meddelat att kommunerna ska få ersättning för de extra kostnader som de har för coronapandemin. Kommunerna är till exempel osäkra på om det gäller rent vårdrelaterade kostnader eller om det gäller alla kostnader. Osäkerheten bland kommunerna är stor.

– Vi har haft kontinuerliga veckovisa avstämningar med den här gruppen för att gå igenom läget och få en bild om vad som händer i de centrala förhandlingarna, respektive kommun och hur regeringens stödpaket har fungerat när de har kommit ut, säger Anders Åkesson och fortsätter:

– Detta handlar om den offentliga sektorn. Här är Centerpartiets ingång i den nationella förhandlingen att retoriken måste matcha med politiken. 290 kommuner och 21 regioner står för en väldigt stor del av den välfärd vi har och den akuta välfärd vi är i behov nu. De måste också känna en trygghet i att kunna fortsätta leverera 2021, 2022 och 2023. När staten ställer krav så måste de också vara med och ta notan, annars kommer vi hamna i ett läge framåt hösten där det uppstår stora hål i kommuners och regioners budgetarbete för 2021.

"Behov av liknande paket"

Regeringen har presenterat flera stödpaket och olika ekonomiska lösningar under våren.

– Jag är alldeles övertygad om att det finns behov av liknande paket. Vad summan blir vet ingen just nu, det beror på hur länge eländet pågår och hur djup krisen blir. Men det är klart, faller välfärdssamhället igenom så vi inte kan leverera äldreomsorg, skola och vård som i stället skapar djupa repor.

Åkessons arbete fortsätter med kontinuerliga samtal genom att försöka fånga in synpunkterna som kommunerna påtalar.

– 22 miljarder kom som ett generellt statsbidrag till länets regioner och kommuner under våren. Det täcker det skattebortfall som uppstod när fler människor permitterades och varslades, säger Åkesson.

"Vi har inte sett slutet"

Lars Rosander tror att coronapandemin kommer hålla i sig.

– Vi har inte sett slutet och vet inte var det hamnar. Vi är glada för att Anders kommer hit och lyssnar på oss. Vi kommer ständigt behöva föra denna dialog och ge återkoppling beroende på corona utvecklar sig, säger Rosander.

Anders Åkesson:

– Vi tror väl alla att det är ett annat samhälle som vi kommer ut i på andra sidan med tanke på coronapandemin. Vi har säkert ändrat våra beteenden i någon mån och många vuxna har lärt sig att arbeta hemifrån där även elever förväntas vara hemma. Coronaviruset kommer peka på en del behov som vi möjligen har sett tidigare men som bli ännu mer tydliga nu.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: