Annons:

Sök

Annons:

 • Följ med in i naturens finrum – Skapat oas för människor och djur

  Jens Nilsson och Jennie Konradsson vid en av tre nya broar som gör miljön tillgänglig. Naturen har fått diktera villkoren. Nu ringlar en lekfull bäckfåra fram i skogspartiet vid Hagadal. En oas inte bara för människor. Foto: Lotta Madestam

 • Följ med in i naturens finrum – Skapat oas för människor och djur

  "Vi och kommunen bestämde tidigt att inte ta fram några dyra projekteringar i förväg, utan vi har testat oss fram och format bäckfåran tillsammans med grävmaskinisterna", säger Jens Nilsson. Foto: Lotta Madestam

 • Följ med in i naturens finrum – Skapat oas för människor och djur

  Tre nya broar har också kommit på plats. En bit är dessutom handikappanpassad, till en plats där man kan träffas och sitta och njuta av naturen med bäckens porlande ljud som bästa bakgrundsmusik. Foto: Lotta Madestam

 • Följ med in i naturens finrum – Skapat oas för människor och djur

  Frilagda stenar i bäckfåran bjuder in till lite lekfullhet. Foto: Lotta Madestam

 • Följ med in i naturens finrum – Skapat oas för människor och djur

  Syftet med projektet är att främja de gröna miljöerna och få fler att vilja vistas i området intill dammen. Foto: Lotta Madestam

 • Följ med in i naturens finrum – Skapat oas för människor och djur

  Det är några veckors återställningsarbete kvar, sedan lämnar man allt åt naturen att få växa till sig. Foto: Lotta Madestam

Följ med in i naturens finrum – Skapat oas för människor och djur

Naturen har fått diktera villkoren. Nu ringlar en lekfull bäckfåra fram i skogspartiet intill Sågdammen vid Hagadal. Här har skapats en grön oas inte bara för människor.
– Grundtanken är att få fler att vistas i de här naturnära miljöerna, säger Jennie Konradsson, byggledare på ÖSK.

Annons:

Tanken har aldrig varit att skapa en parkliknande miljö utan här har man velat behålla det naturliga. Därför är det heller inte aktuellt med några direkta planteringar, utan vitsipporna kommer breda ut sig som i ett hav av blommor den tiden av året.

Naturen har helt enkelt fått bestämma villkoren, kan man säga. Och frilagda stenar i bäckfåran bjuder in till lite lekfullhet.

– Vi och kommunen bestämde tidigt att inte ta fram några dyra projekteringar i förväg, utan vi har testat oss fram och format bäckfåran tillsammans med grävmaskinisterna. Vi har sprungit på mycket berg, men haft väldigt mycket tur längs vägen och till slut fanns det bara en väg att ta, säger Jens Nilsson, vatteningenjör på Emåförbundet med uppdraget att leda projektet i Hultsfred.

”En lite bortglömd del”

Syftet med projektet är att främja de gröna miljöerna och få fler att vilja vistas i området kring dammen. Kommunen har en budget för Sågdammen på 2,7 miljoner kronor och har beviljats bidrag för halva summan. 

– Det har varit en lite bortglömd del, säger Jennie Konradsson. Plus att det är en miljöanpassning för växt- och djurliv.

– Vi har skapat en faunapassage här. Förr brukade man säga fiskvägar, nu säger vi faunapassage eftersom det handlar om att insekter och allting annat också utöver fisken ska kunna röra sig via den här passagen, förklarar Jens Nilsson.

De är medvetna om att bäcken kommer vara torr bitvis, även det i samklang med naturen och vädret.

– Det är en ganska liten bäck, det är inget stort tillrinningsområde och bäckar i den storleken har haft problem med väldigt låga flöden de senaste sex-sju åren. Vi är helt säkra på att det kommer etablera sig fisk här när vi är färdiga och de kommer hitta platser i de olika dammarna, som de kan rymma till när det är som värst.

Kopplat samman systemen

Det här blir en förlängning av åtgärderna i Mimerparken, där man kopplar samman de olika systemen. Nästa steg skulle enligt Jens Nilsson kunna vara att göra något av dammen vid Kalvkätte.

– Nu finns ett tydligt stråk som knyter ihop allt, från Stålhagen via det här området och Mimerparken, sedan kommer Tors plan och Köpingsparken till stationen, så det finns ett stråktänk som är en del av projektet Makover, som syftar till att försköna den fysiska miljö i kommunen, säger Jennie Konradsson.

Kommunen har fått stöd till projektet för att främja gröna miljöer, men också för att göra ett hittills rätt oanvänt område mer tillgängligt och attraktivt, så att det förhoppningsvis ska användas flitigare och av fler.

– Mycket av det vi gjort är egentligen ett resultat av skolelevers önskemål. Bland annat ville de lyfta upp rundan runt dammen med ny belysning och många önskade en grillplats ute på udden. De tankarna har funnits kvar sedan 2015 och förverkligats nu i det här projektet, säger Jens Nilsson.

”Knyter ihop säcken”

Tre nya broar har kommit på plats, för att man ska kunna promenera slingan. En bit är dessutom handikappanpassad, fram till en plats där man kan träffas, umgås och sitta och njuta av naturen med bäckens porlande ljud som vilsam bakgrundsmusik.

Det är några veckors återställningsarbete kvar, sedan lämnar man allt åt naturen att få växa till sig.

– Utöver det här arbetet tillkommer parkourbanan som görs i gymnastikklubbens regi. Den kommer knyta ihop säcken, säger Jennie Konradsson.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: