Annons:

Sök

Annons:

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  Bygget av nya bostadsområdet Herrstorpet är halvvägs. Lars Gjörloff, Tomas Lexinger och Tony Bohlin följer arbetet med spänning. Tomterna har saxats för att alla ska få utsikt över Hulingen som sträcker ut sig bakom en ridå av hundraåriga björkar, som gallrats något för att inte skymma utsikten. Foto: Lotta Madestam

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  ”Välkommen till Herrstorpet”, säger projektledare Tomas Lexinger och slår ut med armarna med ryggen vänd mot det som blir infart till Hultsfreds nya bostadsområde. Här ska en allé kanta vägen, för att höja känslan av att man är välkommen. Foto: Lotta Madestam

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  Grillplats, gräsplan för spontanlek, en upphöjd utsiktsplats samt en träffpunkt med badstege och träbrygga på land ska skapa mervärden på platsen. Allt kan nyttjas av allmänheten, inte bara de som bor i Herrstorpet. Foto: Lotta Madestam

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  Den gamla brännugnen för tegel från 1800-talet finns kvar. Vad det ska bli av den vet man inte riktigt, men att den ska bevaras råder det inget tvivel om, Foto: Lotta Madestam

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  Så här långt har störst fokus legat på norra delen av bostadsområdet där allt ifrån vatten- och avloppsledningar till elkablar ligger klart i backen. Foto: Lotta Madestam

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  Tony Bohlin och Lars Gjörloff kan berätta om planerna utmed sjön. Den gemensamma nämnaren är att satsningarna ska skapa mervärden på platsen. Foto: Lotta Madestam

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  Här befinner vi oss nu, visar Tomas Lexinger innan vi går vidare in på området. Foto: Lotta Madestam

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  Detaljplanen tillåter väldigt mycket, av totalt 40 tomter kan flera slås ihop om man vill bygga en radhuslänga. Upp till tre-fyra våningar exempelvis tillåts, så det är hög flexibilitet för det som ska byggas, säger Tomas Lexinger som tillägger att också den västra delen om järnvägen är möjlig att bebygga i framtiden. Foto: Lotta Madestam

 • Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

  Foto: Lotta Madestam

Bildextra: Arbetet med Herrstorpet halvvägs – så blir Hultsfreds nya bostadsområde

Nya bostadsområdet Herrstorpet växer fram. Bygget är halvvägs och det går att visualisera det färdiga resultatet med tomter, naturskön cykelväg till centrum, en ridå av hundraåriga björkar utmed sjön, båtbrygga, grillplatser – och fantastisk utsikt.
– Attraktionsvärdet är stort, säger projektledare Tomas Lexinger.

Annons:

”Välkommen till Herrstorpet”, säger han och slår ut med armarna med ryggen vänd mot det som blir infart till Hultsfreds allra nyaste bostadsområde.

Här ska en allé kanta vägen, för att höja känslan av att man är välkommen, vilket snabbt förstärks av utsikten över sjön Hulingen som första blickfång när man kommer in på vägen.

Lika långt som till Slätten 

Området växer fram cirka två kilometer söder om Hultsfreds centrum.

– Det kan tyckas vara längre hit, men om du ställer dig på torget i Hultsfred är det lika långt hit som till Silverslätten, säger utvecklingschef Lars Görloff.

Han är tacksam och glad över möjligheten kommunen har, att förverkliga ett sådant här unikt och stort projekt.

– För tio år sedan var det inflyttningsklart vid Sjövägen i Hultsfred, där det bara är två tomter kvar. Herrstorpet blir betydligt större.

Bygget kommit halvvägs

Nu kan Tomas Lexinger säga att bygget kommit halvvägs, och lite väl det. Så här långt har störst fokus legat på norra delen av bostadsområdet. Där ligger allt ifrån vatten- och avloppsledningar till elkablar klart i backen, så nu har maskinerna flyttats över till södra delen för att göra samma arbete där.

– Första spadtaget togs i maj förra året, bygget kom igång på allvar efter semestern och ska pågå till oktober, då det blir slutbesiktning. Sedan är det bara husen som fattas och tomterna, där det moderna samsas med kulturhistorien och naturen där människor levt och brukat jorden i hundratals år.

Har arbetet gått som planerat?

– Vi har haft lite väder att ta hänsyn till, det har varit väldigt blött till och från, och det hände en tågurspårning på Stångådalsbanan annars har allt gått enligt planeringen. Vi ligger till och med före tidsplanen, så vi ligger väldigt bra till både tekniskt och sett till pengarna, säger Tomas Lexinger som kan berätta att etableringen av det nya bostadsområdet har en budget av kommunen på 53,6 miljoner kronor.

Tomterna har saxats 

Vi tar oss längre in i området, efter allén. Passerar den nybyggda plankorsningen med bommar som ersatt tre obevakade järnvägsövergångar och går förbi den delen av området, närmast Stångådalsbanan och smalspåret som är tänkt för högre hus på tre-fyra våningar.

– Det skulle kunna bli villor här också, men det är intressant med flerbostadshus, säger Tony Bohlin, förbundschef på ÖSK.

Tomterna har saxats för att alla ska få utsikt över Hulingen som sträcker ut sig bakom en ridå av hundraåriga björkar, som gallrats något för att inte skymma utsikten över vattnet. 

– I norr kommer mer strandpromenad att byggas som ansluter från befintlig gång- och cykelväg ända bortifrån campingen. Den leder in i Herrstorpet utmed vattnet fram till södra området, säger Lars Gjörloff.

Mångfalden går som en röd tråd 

Grillplats, gräsplan för spontanlek, en upphöjd utsiktsplats samt en träffpunkt med badstege och träbrygga på land är andra delar i projektet för att skapa mervärden på platsen. Möjölighet till båtbrygga är också förberett. Allt med hög tillgänglighetsfaktor.

Här kommer skapas kortare vandringsleder där ambitionen att gynna mångfalden går som en röd tråd genom projektet. Bryggan för hus på vattnet är dock borta ur planen, men inte ur tanken.

– Allt är förstås möjligt för allmänheten att nyttja, det är inte bara tänkt för de som kommer bo här, säger Tomas Lexinger.

Den gamla brännugnen för tegel från 1800-talet finns kvar. Vad det ska bli av den vet man inte riktigt, men att den ska bevaras råder det inget tvivel om, utan den blir granne med nybyggda hus. De tunga trädörrarna smyger upp så lätt och bakom dem döljer sig ett valvformat rum som nästan tar andan ur en med sin skönhet.

 Sammanlagt 40 tomter

Maskinerna har som sagt flyttats till södra delen som är tänkt för villatomter, tolv stycken utmed vattnet som är tänkt att sälja till privatpersoner. Två är lite större och skulle lämpa sig för parvillor. Här kan du läsa mer om det.

– Detaljplanen tillåter väldigt mycket, av totalt 40 tomter kan flera slås ihop om man vill bygga en radhuslänga. Upp till tre-fyra våningar exempelvis tillåts, så det är hög flexibilitet för det som ska byggas, säger Tomas Lexinger som tillägger att också den västra delen om järnvägen är möjlig att bebygga i framtiden.

Diskussionerna har pausats 

De hittills enda sålda tomterna, ett helt kvarter ligger också här i det södra området. Cirka 10 200 kvadratmeter ska bebyggas av ETC Bygg, som får tillträde i december 2024.

– Vi har en pågående dialog med ett antal andra aktörer som vill bygga mer än en bostad, men de diskussionerna har pausats på grund av världsmarknadsläget, säger Lars Gjörloff.

Oroar situationen på något sätt?

– Nej, det är fullt förståeligt. Sådan är omvärlden, säger Lars Gjörloff. Det var väl aldrig någon som trodde att det skulle växa upp ett handelsområde, i den storleken i Hultsfred. Därmed tror jag att det här är fullt möjligt att förverkliga. Vi tror på idén, kommunens syfte när den köpte området var att utveckla med bostadstomter. Nu bygger vi nästa bostadsområde.

Tony Bohlin tillägger:

– Det har heller inte varit ambitionen att alla tomter ska säljas samtidigt och att det poppar upp hus i en dundrande fart. Utan det här är en långsiktig utveckling och en förlängning av tätorten i ett naturskönt område.

Fakta

Herrstorpet:

 • Sammanlagt 40 tomter varav tolv villatomter som kostar mellan 700 000 kronor och 800 000 kronor beroende på avstånd till vattnet.
 • Bostadsområdet innebär nyanläggande av ca 3 km gator.
 • Strandpromenaden kring Hulingen blir ca 1,2 km längre.
 • Entreprenaden sysselsätter en vanlig arbetsdag ca 9 anläggningsarbetare.
 • Ca 500 liter HVO bio-bränsle förbrukas under en vanlig arbetsdag.
 • Ca 200 kubikmeter massor hanteras dagligen.
 • För vatten, avlopp och fiber förläggs ca 1,2 mil rör.
 • För elförsörjningen förläggs ca 2 mil elkabel.
 • Alla höjder och lägen utförs med hög noggrannhet digitalt i entreprenadmaskinerna.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: