Annons:

Sök

Annons:

Gata kan stängas av för trafik när område ska bli mer trivsamt

Trafiksituationen vid Tors plan i Hultsfred ses över och det kan bli aktuellt att gatan stängs av. Foto: Ossian Mathiasson

Gata kan stängas av för trafik när område ska bli mer trivsamt

Hur ska det se ut vid Tors plan i Hultsfred i framtiden? Det är en fråga som Hultsfreds kommun jobbar med. 
– Det kan bli stängning av trafik på Storgatan vid Tors plan, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

Annons:

På kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde var frågan om trafiksituationen vid Tors plan på agendan. Jens Karlsson, projektchef på ÖSK, och utvecklingschefen Lars Gjörloff förmedlade information till politikerna. 

– Vi fick en avrapportering om tankarna så här långt och frågan handlar om hur vi ska ha det vid Tors plan i framtiden med bland annat trafik och gångstråk. Ska man enkelrikta Storgatan vid just Tors plan? Det pågår en diskussion med näringsidkarna i området och flera andra som är berörda, säger Lars Rosander (C).

"Lite olika alternativ"

Avsikten är att skapa en mer trivsam och säker plats i många avseenden.

– Det är klart att vi ska göra någonting, dels för att försköna och dels för att öka trafiksäkerheten och binda samman järnvägsparken med gågatan och Mimerparken till ett stråk som ser lite trevligare ut. Då behöver vi göra en del vid Tors plan i Hultsfred, säger Lars Rosander. 

Kom ni fram till något specifikt som måste göras?

– Nej, det är mer som ett diskussionsunderlag som man jobbar vidare med. Det är lite olika alternativ och det kan innebära att vi stänger av trafiken som gör att bilister får passera på andra vägar. Det är en möjlighet. Det ska diskuteras vidare och man får göra fina ritningar och visualisera på något sätt så man kan se vad det innebär för handeln och godstransporter. Det är viktigt att de kommer fram men det ska underlätta för de boende också. 

Har trafiken varit problematisk vid Tors plan?

– Ja, det kan man säga. Det är mycket folk i omlopp, likaså bilar och godstransporter. Det finns potential att förbättra området och det ska vi göra men vi vet inte riktigt hur än. 

"Vill se ett flödesschema"

Tomas Söreling (S) berättar att politikerna vill få en klar bild av trafikflödet.

– Vi vill se ett flödesschema för hur trafiken ser ut mer än på ett papper. Hur kommer trafiken fungera i centralorten? Jag tror att det finns förutsättningar för att knyta hela området men vi vill se det mer flödesmässigt med trafiken i centralorten. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: