Annons:

Sök

Annons:

  • Projekt ska ge elever stabilare värdegrund – besökte koncentrationsläger i Polen

    Elever och lärare på Prolympia i Virserum genomförde nyligen en toleransresa till Polen som ingår i projektet Freedom in the Spirit of Peace and Equality, som belönats med Skolornas Fredspris. Foto: Privat

  • Projekt ska ge elever stabilare värdegrund – besökte koncentrationsläger i Polen

    Under resan besökes Stutthof koncentrationsläger, som man menar är en viktig del av projektet för att hålla minnet av Förintelsen vid liv. Foto: Privat

  • Projekt ska ge elever stabilare värdegrund – besökte koncentrationsläger i Polen

Projekt ska ge elever stabilare värdegrund – besökte koncentrationsläger i Polen

Elever och personal från Prolympia i Virserum har besökt en skola i Polen, som en del av samarbetet Freedom in the Spirit of Peace and Equality. Målet är att ungdomarna ska få en stabil värdegrund att stå på inför framtiden.

Annons:

Sedan Prolympia startade 2010 har man haft ett samarbete med en skola i Hultsfreds kommuns polska vänort Rumia. Ett projektet som bland annat belönats med Skolornas Fredspris som delas ut av Emerichfonden.

– Projektet grundar sig i Barnkonventionens artiklar där syftet med skolornas samarbete är att förebygga rasism och all form av kränkande behandling, där man belyser allas lika värde och de mänskliga rättigheterna, säger rektor Tina Bågenhammar.

– Målet är att ungdomarna ska få en stabil värdegrund att stå på inför framtiden, tillägger Henning Hägemann Schencke, exkursionspedagog och SO-lärare.

Jobbat ämnesövergripande 

Nyligen besökte 41 elever och tre personal från Prolympia samarbetsskolan Salezjanskije Gimnazjum.

Inför, under och efter elevutbytet har eleverna arbetat ämnesövergripande om andra världskriget i olika ämnen för att ur olika perspektiv belysa såväl orsakerna till Förintelsen som konsekvenserna.

– Under resan besökes Stutthof koncentrationsläger, en viktig del av projektet för att hålla minnet av Förintelsen vid liv. Genom att minnas och lära av historien kan vi motverka att den upprepar sig, säger Tina Bågenhammar.

På plats höll Henning Hägemann Schencke en föreläsning om 30- och 40-talets Tyskland med fokus på sin familj som föll offer för nationsocialismen och dess gärningsmän. 

Henning gav även exempel på nära håll i form av det pågående kriget i Polens grannland Ukarina som man menar förtydligar hur aktuellt ämnet är även idag.

Lyft olika begrepp

Fokus under resan har varit att lyfta begrepp såsom tolerans, solidaritet och jämlikhet tillsammans. Eleverna har diskuterat vad olika religioner och livsåskådningar har för betydelse i andra nationer.

– Vår samarbetsskola är en katolsk skola, så vi har exempelvis tittat på vad det finns för skillnader och likheter, säger Karin Månsson, projektledare och kurator, som också var med på resan tillsammans med historieläraren Alexander Steinwall.

Eleverna har även utfört en stadsvandring i Gdansk tillsammans med sina polska vänner, deltagit i förberedelser kring elevernas olika event för att uttrycka sitt budskap om fred och frihet samt träffat de polska eleverna på deras skola en dag. Eleverna har också utövat olika sporter tillsammans såsom volleyboll och basket. 

– Det har också varit av stor vikt att belysa det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna. Vilka ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald, säger Henning Hägemann Schencke.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: